Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  August Fillunger


  • * 7.8.1856 Pernitz (Rakousko) – † 26.1.1918 Moravská Ostrava


  • báňský technik


  • národnost

   německá


  • zajímavé okolnosti

   August Fillunger vstoupil v roce 1883 do služeb Severní dráhy Ferdinandovy v Moravské Ostravě, v níž působil až do roku 1890, kdy byl jmenován závodním dolu v Orlové Kamenouhelného těžířstva Orlová-Lazy. V roce 1897 byl pověřen funkcí ústředního ředitele Vítkovických kamenouhelných dolů v Moravské Ostravě. Podílel se na výstavbě dolu Louis ve Vítkovicích, dolu Oskar v Petřkovicích, koksoven při dolech Karolina a Terezie. Značný význam pro rozvoj revíru mělo jeho úsilí o zavádění nejmodernějších světových těžebních technik a řady novinek v oboru trhacích prací a bezpečnosti důlního provozu.
   V rakouských odborných časopisech uveřejnil články o geologii černouhelných ložisek v ostravsko-karvinském revíru, včetně důlních geologických map, výstaveb dolů a koksoven, podmínek práce v dolech s výbušnými plyny, báňského záchranářství, školství, sociální problematiky v hornictví v revíru a důlního neštěstí v Karviné (1894). Provázel exkurzi 9. mezinárodního geologického kongresu ve Vídni 1903, která navštívila doly v Moravské Ostravě.


  • vzdělání

   gymnázium
   univerzita ve Vídni, promoce 1888
   báňská akademie v Leobenu (Rakousko)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   zaměstnanec Severní dráhy Ferdinandovy
   ústřední ředitel Vítkovických kamenouhelných dolů

  • odborné a zájmové organizace

   člen Hornicko-hutnického spolku v Moravské
   předseda kuratoria Horní školy v Moravské Ostravě


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • související odkazy

   Biografický slovník Historického ústavu AV ČR


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 14. 12. 2023