Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Karel Budík


  • * 20.10.1866 Bučovice (o. Vyškov) – † 25.2.1915 Polská Ostrava (dnes Slezská Ostrava)


  • hudební publicista a pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Do Moravské Ostravy přišel Karel Budík v roce 1898. Zde se začal věnovat především hudebně kritické činnosti, od roku 1903 aktivně vyučoval zpěv na ostravských středních školách. Byl také klavíristou a sbormistrem moravskoostravského spolku Lumír i polskoostravského spolku Záboj. S Otakarem Skýpalou založil a redigoval ostravský časopis Hudební obzor. Komponoval četné chrámové vložky a skladby, proslul jako výborný zpěvák a organizátor hudebního života na Ostravsku. Spolupracoval při založení německé Společnosti přátel hudby.


  • vzdělání

   Český učitelský ústav v Brně, maturita 1882
   Janáčkova varhanická škola, absolutorium 1885


  • odborné a zájmové organizace

   Společnost přátel hudby


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • související odkazy

   Encyklopedie města Brna


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 14. 12. 2023