Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Rudolf Nejezchleba


  • * 20.4.1873 Bohuslavice u Zlína – † 22.5.1961 Olomouc


  • katolický kněz a charitativní pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Rudolf Nejezchleba byl vysvěcen knězem 5. 7. 1897. Od prosince 1897 působil v Moravské Ostravě jako kooperátor, v roce 1899 jako zatímní katecheta na českých dívčích měšťanských školách a poté i na čes. matičním gymnáziu. V roce 1908 založil dobročinný Spolek Ludmila ku zřízení a vedení lidumilných ústavů v Moravské Ostravě, který byl v roce 1931 přejmenován na dobročinný spolek Ludmila. Byl jeho neúnavným pracovníkem a podporovatelem. V roce 1937 se stal kanovníkem metropolitní kapituly v Olomouci, posléze kustodem a proboštem.


  • vzdělání

   gymnázium v Uherském Hradišti
   Bohoslovecká fakulta v Olomouci

  • vyznamenání a pocty

   Za svou charitativní činnost obdržel v roce 1927 čestný titul monsignor (Msgre)


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 15. 12. 2023