Encyklopedie města Ostravy !!!

Jan Prokeš, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Jan Prokeš


  • * 28.5.1873 Černotín (okr. Přerov) – † 11.12.1935 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • politik, redaktor, starosta Moravské Ostravy


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Inicioval výstavbu Nové radnice, Masarykova ústavu pro matky a kojence a krematoria v Moravské Ostravě. Zasloužil se o rekonstrukci městských jatek, kanalizační sítě, vodárenských zařízení a komunikací v Moravské Ostravě. Podporoval výstavbu nových školních budov. Zasadil se o umístění českého divadla v budově městského divadla na dnešním Smetanově náměstí v Moravské Ostravě a rozšíření městské knihovny. Jeho zásluhou získalo městské muzeum budovu Staré radnice na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě a činnost zahájil městský archiv. Rozšířena byla rovněž městská nemocnice.


  • bydliště

   Nádražní č. p. 1325, Moravská Ostrava; Smetanovo náměstí č. p. 1180, Moravská Ostrava


  • vzdělání

   obecná škola v Černotíně, obecná škola s českým a německým vyučovacím jazykem v Hranicích (okr. Přerov)


  • zaměstnání

   redaktor hornického časopisu Na zdar (od 1897)
   redaktor novin Duch času (od 1901)
   poslanec Moravského zemského sněmu (zvolen 1906 a 1913)
   poslanec Říšské rady (zvolen 1907 a 1911)
   předseda Okresního národního výboru v Moravské Ostravě (od 29. 10. 1918)
   předseda Okresní správní komise v Moravské Ostravě (od 28. 12. 1918)
   vládní komisař Moravské Ostravy (1924-1925)
   starosta Moravské Ostravy (1925-1935)
   poslanec Národního shromáždění (do 1935)
   předseda výboru Moravskoostravské městské spořitelny
   prezident správní rady Moravskoslezské elektrářské akciové společnosti
   prezident správní rady Společnosti Moravských místních drah v Moravské Ostravě

  • politická orientace

   člen sociální demokracie

  • odborné a zájmové organizace

   člen a od roku 1896 předseda místní skupiny Zemského obuvnického spolku
   spoluzakladatel a poté náčelník Dělnické tělovýchovné jednoty na Ostravsku
   Dělnická akademie
   Kulturní rada pro širší Ostravsko
   spolek Dům umění


  • obrazy

   img0141.jpg img0142.jpg img0143.jpg


  • pojmenované ulice

   Prokešovo náměstí (Moravská Ostrava)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Julie Prokešová (Frýdecká)
   Isidora Prokešová (rozená Nowická, rozvedená Hartwiegerová)


  • děti

   Vladislav Prokeš
   Václav Prokeš
   Květoslav Prokeš
   Jan Prokeš
   Jarmila Prokešová

   další děti (2)...


  • ulice

   Nádražní
   Smetanovo náměstí


  • osoba na objektech

   Pamětní deska Janu Prokešovi
   pamětní deska Pamětní deska k založení Nové radnice
   pamětní deska


  • stavby

   Divadlo Jiřího Myrona
   Čs. legií 14/148 Nová radnice
   Prokešovo náměstí 8/1803


  • události

   1. 1. 1924
   Vznik Velké Ostravy 28. 12. 1918
   První schůze správní komise města Moravské Ostravy v roce 1918 29. 10. 1918
   První schůze Okresního národního výboru Moravská Ostrava 29. 10. 1918
   Ustavující schůze Okresního národního výboru Moravská Ostrava 26. 5. 1918
   Manifestace českého lidu na Ostravsku
   další události (1)...


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 17. 01. 2019