Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  PhDr., DrSc. Vladimír Macura, CSc.


  • * 7.11.1945 Ostrava – † 17.4.1999 Praha


  • literární historik a kritik, spisovatel, překladatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Ve svém literárně-historickém výzkumu se zabýval zejména dobou českého národního obrození a obdobím socialismu a jejich mytologiemi. Překládal rovněž z estonštiny a uspořádával výbory z estonských básníků a z poezie Petra Bezruče.


  • cena města

   Ostrava (in memoriam 2016)


  • vzdělání

   střední všeobecně vzdělávací škola v Ostravě (maturita 1963)
   Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Karlova v Praze (promoce 1968), CSc. (1987), DrSc. (1993)

  • vyznamenání a pocty

   Státní cena za literaturu (1998)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   pracovník Ústavu pro českou literaturu ČSAV (od 1971)
   zástupce ředitele Ústavu pro českou literaturu ČSAV (1990-1992)
   ředitel Ústavu pro českou literaturu ČSAV (1993-1999)

  • odborné a zájmové organizace

   Baltský svaz (neoficiální spolek založen V. Macurou v roce 1974, svaz vydával rovněž ilegální časopis)
   Obec spisovatelů (od 1989)
   Hejno českých spisovatelů Mamut
   Obec překladatelů


  • prameny, literatura


  • osoba na objektech

   Pamětní deska Vladimíru Macurovi
   pamětní deska


  • související odkazy

   Slovník české literatury po roce 1945
   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 22. 10. 2018