Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Markus Borger


  • * 9.8.1879 Lipiny (m. č. Świętochłowice, Polsko) – † 22.10.1942 koncentrační tábor Treblinka (Polsko)


  • obchodník s oděvy, podnikatel


  • národnost

   židovská

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Otec Markuse Borgera Izak provozoval již od roku 1884 ve Velké uliciv Moravské Ostravě obchod s oděvy (pozdější obchodní dům Borger, po roce 1945 Úderník). Markus pracoval v obchodě jako příručí a v roce 1908 se stal veřejným společníkem otcovy firmy. Ještě téhož roku se osamostatnil a založil vlastní podnik na Hlavní ul. č. p. 49, č. o. 1 (dnes 28. října) v bezprostřední blízkosti dnešního Masarykova náměstí. Registrovaný obchodní název firmy německy zněl: M. Borger, Kleiderhaus zu Matrosen (Oděvní dům u námořníka). V prosperujícím obchodním domě se prodávalo střižní zboží, klobouky a konfekce vlastní výroby. Podnik finančně podpořila svým věnem manželka Hedwiga, rozená Hermannová, která se stala rovněž jeho spolumajitelkou. Manželé zahynuli 22. října 1942 v koncentračním táboře Treblinka (Polsko).


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • ulice

   Velká
   28. října


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 20. 12. 2023