Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Rudolf Wünsch


  • * 2.9.1880 Zlonice (o. Praha-západ) – † 18.8.1955 Brno


  • hudební pedagog a skladatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Od dětství se pod vedením otce Josefa učil hře na housle, klavír a varhany. Rodina se často stěhovala a tak navštěvoval školy v Chorvatsku i v Čechách. V roce 1895 byl přijat na varhanické oddělení pražské konzervatoře. Další hudební vzdělání získal v Berlíně (Německo), Würzburgu (Německo), Norimberku (Německo) a Vídni (Rakousko). V roce 1906 přišel na Ostravsko, kde působil jako profesor hudebních předmětů na učitelském ústavu v Polské Ostravě. Byl rovněž sbormistrem pěveckého sdružení Záboj. Intenzivně se věnoval popularizaci hudby. Kromě varhanních koncertů, na nichž seznamoval veřejnost s díly českého a německého baroka a romantismu, vystupoval v rozhlase, přednášel a byl členem řady zkušebních komisí. V roce 1930 odešel do Brna.


  • dílo

   zobrazit


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 20. 12. 2023