Encyklopedie města Ostravy !!!

Gustav Fiedler, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  JUDr. Gustav Fiedler


  • * 25.3.1849 Trutnov – † 13.3.1936 Moravská Ostrava (m.č. Ostrava)


  • advokát, politik, starosta Moravské Ostravy


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Za jeho působení ve funkci starosty bylo postaveno městské divadlo (1906-1907), rekonstruován a rozšířen Německý dům (postavený 1894), zbudováno středisko německého národního hnutí a postaven nový evangelický kostel (1904). Na druhou stranu zadluženost města v roce 1907 dosáhla poloviny dluhu celé Země moravskoslezské. Spolu s profesorem Hadaszczokem se zasloužili o vybudování turistické útulny Beskidenvereinu a Ostravské chaty na Lysé hoře (1911).
   Byl odpůrcem vzniku Československé republiky. Spolu s dalšími ustavil delegaci německých stran východomoravské slezské průmyslové aglomerace, která usilovala o vyjmutí Ostravska ze státní svrchovanosti Československa a vytvoření samostatného neutrálního státu, který by fungoval pod protektorátem Společnosti národů.
   Vlastnil dům čp. 1083 na Johannyho ulici (dnešní Sokolská třída). Tento objekt stojí dodnes a slouží Fakultě umění Ostravské univerzity.


  • čestný občan

   Moravská Ostrava


  • vzdělání

   evangelické gymnázium v Těšíně (maturita 1866)
   Vídeňská univerzita (1866-1870, 1873 JUDr.)

  • vyznamenání a pocty

   rytířský kříž Řádu Františka Josefa (1906)
   Řád železné koruny III. třídy (1910)


  • zaměstnání

   advokátní koncipient
   zakladatel vlastní advokátní kanceláře (od r. 1877)
   člen městské rady (1879)
   místostarosta Moravské Ostravy (1890-1901)
   starosta Moravské Ostravy (1901-1918)
   poslanec moravského zemského sněmu v Brně (1906-1917)

  • odborné a zájmové organizace

   zakladatel uměleckoprůmyslového muzea v Moravské Ostravě
   člen veslařského klubu Mährich-Ostrauer Ruder-Club


  • obrazy

   img0752.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Rudolf Prisching


  • partneři

   Ida Fiedlerová (Goldová)


  • děti

   Margaretha Ida (Greta) Neugebauer (Fiedler)


  • rodiče

   Leopold Fiedler


  • ulice

   Sokolská třída


  • stavby

   Německý dům (Deutsches Haus)
   náměstí Dr. E. Beneše 951


  • události

   20. 6. 1915
   Odhalení válečného pomníku v Moravské Ostravě v roce 1915 31. 7. 1914
   Potyčky s hokynáři na moravskoostravském trhu v červenci 1914 18. 10. 1912
   Ustavení stavebního výboru pro stavbu nové radnice v Moravské Ostravě v roce 1912 6. 5. 1910
   Návrh z roku 1910 na přeměnu městské nemocnice na soukromý zdravotní ústav 24. 1. 1909
   Pohřeb ředitelky školy Marie Matulové v roce 1909
   další události (9)...


  • související odkazy

   Galerie starostů a primátorů
   Wikipedie


  • autor

   Janulíková


Aktualizováno: 20. 12. 2023