Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  František Král


  • * 26.8.1887 Třešť (o. Jihlava) – † 2.10.1977 Ostrava


  • pedagog, překladatel, kulturní a osvětový pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   I když byl odrazován „před krajem jiným, nemajícím dobré pověsti“, přesto přijal roku 1912 místo profesora Matičního gymnázia v Moravské Ostravě, jehož se stal v roce 1939 ředitelem. Byl členem Kulturní rady pro širší Ostravsko a Spolku Dům umění. Stál u vzniku Česko-polského klubu v Moravské Ostravě, který v letech 1929–1938 řídil. Podílel se na vzniku Masarykovy vyšší školy lidové v Moravské Ostravě, kterou v letech 1935–1940 vedl. Založil odbočku Britské společnosti pro Československo. V letech 1943–1945 se stal ředitelem reálného gymnázia v Přívoze a v letech 1945–1949 dívčího reálného gymnázia ve Slezské Ostravě. Byl jazykově nadaný, ovládl řečtinu, latinu, angličtinu, němčinu, francouzštinu, polštinu. Od roku 1954 působil jako archivář NHKG.


  • vzdělání

   Karlo-Ferdinandova univerzita v Praze (filologie)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vojtěch Martínek
   Zdeněk Materna
   Rudolf Tlapák


  • události

   15. 3. 1946
   Založení odbočky Britské společnosti pro ČSR v Moravské Ostravě 4. 6. 1921
   Založení Kulturní rady pro širší Ostravsko


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 11. 01. 2024