Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing. Karel Čížek


  • * 11.11.1847 Březové Hory (m. č. Příbrami) – † 16.10.1911 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • báňský technik, manažer, pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Ve službách Wilczekova kamenouhelného těžířstva v Polské Ostravě byl roku 1884 pověřen vedením Jámy Trojice. Provedl rozsáhlou modernizaci zastaralého dolu, podílel se na výstavbě koksovny Trojice s moderním zařízením na zpracování vedlejších produktů. Z jeho podnětu byla na dole vybudována elektrická centrála, v roce 1903 vedl výstavbu uhelného prádla, zavedl používání vzduchu k pohonu strojních vrtaček a šramacích strojů. V roce 1901 byl jmenován báňským inspektorem a roku 1907 se stal centrálním ředitelem Wilczekových důlních a koksárenských závodů.
   Patřil k nejdéle sloužícím pedagogům Horní školy v Moravské Ostravě. Byl autorem několika vědeckých studií z oboru montanistiky a nedokončené učebnice pro studenty hornictví. Angažoval se v komunální politice Polské Ostravy, byl členem obecního výboru a předsedou technické sekce.


  • vzdělání

   reálka v Příbrami
   Báňská akademie v Příbrami, hornický kurz (do 1872)


  • zaměstnání

   Kamenouhelné doly kn. Salm-Reifferscheidta, praktikant (1872–1873)
   Kamenouhelné doly hr. Wilczeka, závodní, ředitel (1873–1911)


  • prameny, literatura


  • školy

   Horní škola


  • události

   13. 1. 1873
   Konkurz na učitelská místa na Horní škole v Moravské Ostravě v roce 1873


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 28. 02. 2024