Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Emil (Milan) Podmol


  • * 14.2.1892 Přívoz (m. č. Ostravy) – † 2.7.1917 Zborov (Ukrajina)


  • účastník bojů u Zborova (Ukrajina)


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1912 vstoupil jako dobrovolník do srbské armády. O rok později byl povolán k rakousko-uherské armádě a se 100. pěším plukem byl odvelen do Krakova. Po vypuknutí 1. světové války se dostal hned v srpnu 1914 do ruského zajetí. V prosinci 1914 vstoupil v Tarnově do České družiny. Byl vyznamenán Křížem sv. Jiří IV. a III. stupně a postupně dosáhl hodnosti praporčíka. V červnu 1917 se stal velitelem 6. roty 2. praporu 1. čs. pluku Mistra Jana Husa, kterou vedl u Zborova do útoku. V této bitvě však 2. července 1917 padl.


  • vzdělání

   vyučen soustružníkem

  • vyznamenání a pocty

   Posmrtně byl v rámci ruské armády vyznamenán
   za hrdinství a povýšen na podporučíka,
   v československé armádě mu byla roku 1923 in memoriam udělena hodnost kapitána


  • pojmenováno

   Pojmenována je po něm ulice Podmolova v Přívoze


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • ulice

   Podmolova


  • události

   2. 7. 1917
   Bitva u Zborova v červenci 1917


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 18. 01. 2024