Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Albert August Andrée


  • * 27.04.1807 Spechtshausen (m. č. Tharandt, Německo) – † 03.10.1882 Vítkovice (m. č. Ostravy)


  • báňský technik a manažer, komunální politik


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Saské království, Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1836 vstoupil do služeb Salomona Rothschilda jako správce jeho dolů na Ostravsku a Karvinsku. Poté, co složil roku 1841 zkoušku u horního soudu v Kutné Hoře, stal se báňským soudním substitutem pro panství Orlová a Doubrava ve Slezsku a autorizovaným báňským soudním znalcem pro ostravsko-karvinský revír.
   V době jeho působení ve funkci ředitele dolů Vítkovických železáren byly vybudovány jámy Jindřich, Terezie a Luční (Vizina) na Jaklovci, Důl I a II a dědičná štola Barbora v Hrušově, jáma Anselm v Petřkovicích v tehdejším Prusku, jámy Karolina a Hlubina v Moravské Ostravě, důl Klopotný a Švábská šachta v Orlové, jáma Eleonora a Pokusný důl v Doubravě.
   Patřil k zakladatelským osobnostem uhelného dolování v ostravsko-karvinském revíru v polovině 19. století. Zasloužil se o rozvoj zdejšího báňského průmyslu jako organizátor i jako průkopník nových metod práce. Pro své mimořádné schopnosti a zkušenosti byl povolán do komise, která připravovala nový rakouský horní zákon z roku 1854, a v roce 1869 byl angažován Johannem hr. Larisch-Mönnichem jako inspektor jeho karvinských důlních podniků. Na přelomu 60. a 70. let 19. století se jako člen zřizovacího výboru podílel na založení Horní školy v Moravské Ostravě. Své praktické zkušenosti publicisticky zpracovával do podoby odborných technických textů.
   V letech 1870–1876 byl členem obecního výboru ve Vítkovicích a v letech 1870–1873 také starostou obce.
   Kromě dětí, které se dožily dospělosti, měl se svojí manželkou ještě další tři děti, jež zemřely krátce po porodu: August (20. 9. 1840), Hermann (4. 3. 1846) a Maria (20. 8. 1851).
   Jeho švagrem byl německý chemik, továrník a statkář Karl von Schllippe, který žil a působil v Rusku.


  • čestný občan

   Moravská Ostrava (1872)


  • vzdělání

   gymnázium
   horní škola (1822)
   Královská saská horní akademie ve Freibergu (1823)

  • vyznamenání a pocty

   propůjčení titulu c. k. horního rady (1871)
   Řád Františka Josefa (1880)


  • zaměstnání

   doly knížete Salm-Reifferscheidta, báňský asistent v Blansku a Oslavanech
   Rothschildovy kamenouhelné doly, horní správce, později báňský ředitel v Moravské Ostravě (1836–1882)

  • odborné a zájmové organizace

   Vorschußverein für Mährisch Ostrau und Umgebung, předseda


  • prameny, literatura


  • partneři

   Johanna Andrée (Langer)


  • děti

   Theodor Andrée
   Otto Andrée
   Emil Andrée
   Albert Johann Andrée
   Olga von Schlippe (Andrée)

   další děti (1)...


  • školy

   Horní škola


  • události

   18. 7. 1870
   Schválení statut Rakouského ústavního spolku pro Moravskou Ostravu a okolí v roce 1870


  • související odkazy

   Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
   sčítací operát 1869 Ostravský uličník
   Andréeovo stromořadí (Andrée Promenade)


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 07. 05. 2024