Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing. Theodor Andrée


  • * 03.10.1847 Vítkovice (m. č. Ostravy) – † 09.04.1915 Vítkovice (m. č. Ostravy)


  • báňský technik, geolog, veřejný činitel


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Studoval geologii, praktikoval v rudných dolech ve Freibergu a uhelných dolech ve Cvikově. Po absolvování saské báňské akademie řídil provoz rudných a uhelných dolů v jihovýchodním Srbsku. Po vypuknutí srbsko-turecké války opustil Balkán a přijal místo u Vítkovických kamenouhelných dolů, jejichž řízení převzal po smrti svého otce. Se začleněním dolů do Vítkovického horního a hutního těžířstva přijal funkci administrativního ředitele a náměstka ústředního ředitele báňských provozů.
   Ve své době patřil k největším znalcům geologických poměrů v Ostravsko-karvinské uhelné pánvi. Výsledky svých výzkumů publikoval v odborných periodicích, jako např. Österreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, Montanische Rundschau ad. V souvislosti s přípravou novely horního zákona se zabýval též otázkami báňské a stavební legislativy, problematikou řešení stavebních škod způsobených poddolováním.
   Podobně jako otec se angažoval ve veřejné sféře. Zasedal v obecním výboru Vítkovic, v jehož rámci působil v hospodářské sekci. Byl členem kuratoria evangelického sboru v Moravské Ostravě, zasloužil se o výstavbu evangelického kostela a fary. Byl členem výboru Horní školy v Moravské Ostravě a kuratoria Průmyslového a živnostenského muzea pro ostravsko-karvinský revír.


  • čestný občan

   Moravská Ostrava, Přívoz


  • vzdělání

   gymnázium v Těšíně (maturita 1866)
   vysoká polytechnická škola ve Vídní (1868–1869)
   Královská saská horní akademie ve Freibergu (1870–1874)

  • jiné pocty

   císařský rada (1898)


  • zaměstnání

   měděné doly u Majdanpeku v Srbsku (1875–1876)
   Vítkovické kamenouhelné doly (1877–1895), ředitel (od 1882)
   Vítkovické horní a hutní těžířstvo (1895–1915)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Margarethe Andrée


  • děti

   Danizza Andrée


  • rodiče

   Albert August Andrée
   Johanna Andrée (Langer)


  • sourozenci

   Otto Andrée
   Emil Andrée
   Albert Johann Andrée
   Olga von Schlippe (Andrée)
   Albertina Andrée


  • školy

   Horní škola


  • stavby

   Kristův kostel
   Českobratrská


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 01. 02. 2024