Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Josef Kresta


  • * 14.7.1895 Příbor (o. Nový Jičín) – † 11.5.1972 Vítkov (o. Opava)


  • prozaik, básník a vlastivědný pracovník


  • pseudonym

   Jan Bor, Jan O. Bor

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   V devíti letech mu zemřela matka. Po ukončení obecné školy, bydlel u babičky Veroniky Šebrechýnové v obecním chudobinci. Po její smrti babičky se vyučil bednářem a pracoval v pivovaru v Místku, kde to dotáhl až na vrchního bednáře. V 1. světové válce jako zákopník obdržel za odvahu velkou stříbrnou hvězdu. Z fronty byl vyreklamován vídeňskou firmou Dreibholz vyrábějící sudy. Po válce se vrátil domů, kde sloužil jako četař u II. příborského praporu do roku 1920. Po 1. světové válce vstoupil do služeb policie v Moravské Ostravě a dosáhl hodnosti vrchního kriminálního inspektora. Zároveň se zabýval literární tvorbou. V roce 1933 odešel na vlastní žádost do Českého Těšína (o. Karviná) a od roku 1946 se usadil ve Vítkově (o. Opava).
   Dopisoval si s Petrem Bezručem i s jeho sekretářem dr. Antonínem Pírkem, se spisovatelem dr. Vojtěchem Martínkem, básníkem Metodějem Jahnem, literárním kritikem dr. Milanem Maralíkem aj. Přispíval do časopisů: Nový kruh, Polední ostravský deník, Moravsko-slezský deník, České slovo a Detektiv.


  • čestný občan

   Příbor


  • vzdělání

   obecná škola
   vyučen bednářem


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   zaměstnanec pivovaru
   zaměstnanec policie v Moravské Ostravě
   Po skončení 2. světové války byl povolán do služby jako vedoucí Úřadu národní bezpečnosti v Bruntále.
   Od počátku dubna 1946 konal službu jako vedoucí Úřadovny státní bezpečnosti ve Vítkově. Do výslužby odešel pro nemoc koncem roku 1948.
   V letech 1948–1949 působil jako předseda Městského národního výboru ve Vítkově. Byl také ředitelem Okresní osvětové besedy, archivářem ONV Vítkov a kronikářem města Vítkova.

  • odborné a zájmové organizace

   Byl řádným členem ČSAV, Čsl. astronomické společnosti v Praze lektor Socialistické akademie v Ostravě


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 19. 01. 2024