Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Alois Červenka


  • * 6.5.1897 Brušperk (o. Frýdek-Místek) – † 2.7.1961 Štíty (o. Šumperk)


  • pedagog, historik, archivář a přednosta Zemské školní rady v Ostravě


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Ještě jako student byl v roce 1916 mobilizován. Na východní frontě přešel do ruského zajetí a v roce 1918 vstoupil do čs. legií. Po maturitě, kterou složil až po návratu z Ruska, působil jako pedagog V roce 1936 byl jmenován členem ostravské archivní a muzejní rady. V době nacistické okupace působil v čes. odboji ve skupině Hnutí za svobodu a v ilegální Slezské národní radě. Po osvobození v roce 1945 byl jmenován archivářem města Ostravy a zástupcem přednosty muzea. Věnoval se historické problematice Ostravy a Ostravska.


  • vzdělání

   gymnázium v Moravské Ostravě
   externě studoval historii a zeměpis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.


  • zaměstnání

   pedagog na obecné a měšťanské škole v Janovicích a Vratimově
   V letech 1931–1942 vyučoval na gymnáziu v Moravské Ostravě
   Po osvobození v roce 1945 byl jmenován archivářem města Ostravy a zástupcem přednosty muzea
   Přijal též funkci předsedy expozitury Zemské školní rady
   v Ostravě a po jejím zrušení a vytvoření Krajského národního
   výboru v roce 1949 se stal předsedou jejího školského, osvětového
   a tělovýchovného referátu. Po únorovém převratu byl z vedoucí
   funkce odvolán
   v roce 1951 nastoupil na místo ředitele ostravského gymnázia


  • prameny, literatura


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 23. 01. 2024