Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Zdeněk Materna


  • * 9.8.1900 Brno – † 23.3.1944 věznice v Ratiboři (Polsko)


  • pedagog, jazykovědec a osvětový pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1932 přišel na gymnázium do Moravské Ostravy, kde se aktivně zapojil do veřejného života spolu s Vojtěchem Martínkem, Františkem KrálemRudolfem Tlapákem. Ve svých přednáškách se věnoval aktuálním kulturním tématům. Hned po okupaci se zapojil do ilegální činnosti a v lednu 1940 jej přímo v budově gymnázia zatklo gestapo. Byl odsouzen k trestu 15 let káznice v Ratiboři (Polsko), v níž 23. března 1944 zemřel.


  • zaměstnání

   pedagog na gymnáziu v Moravské Ostravě od roku 1932

  • odborné a zájmové organizace

   Levá fronta
   Klub přátel moderní kultury
   Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR
   Kulturní klub v Moravské Ostravě


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • osoby

   František Král
   Vojtěch Martínek
   Rudolf Tlapák


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 26. 01. 2024