Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Vilém Fedrovič


  • * 2.10.1901 Polská Ostrava (dnes Slezská Ostrava m. č. Ostravy) – † 26.10.1979 Poruba (m. č. Ostravy)


  • pedagog, knihovník, vlastivědný a osvětový pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Literárně se projevoval již od dob svého studia, podílel se na Sborníku českého studentstva aj. Stál u vzniku ostravského studia Československého rozhlasu. Svými články přispíval mj. do časopisu Černá země. Byl aktivní v různých společenských a osvětových organizacích a pořádal vzdělávací programy.


  • vzdělání

   Měšťanská škola v Polské Ostravě
   Učitelský ústav v Slezské Ostravě (maturita 1920)
   1926/27 absolvoval státní knihovnickou školu v Praze


  • zaměstnání

   městský knihovník ve Slezské Ostravě
   po roce 1948 ředitel školy v Radvanicích

  • odborné a zájmové organizace

   člen předsednictva Kulturní rady pro širší Ostravsko
   Po ustavení Spolku veřejných obecních knihovníků v lednu 1927 se ujal organizace těšínské župy Spolku.
   člen místní osvětové rady v Muglinově


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • související odkazy

   Slovník českých knihovníků


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 30. 01. 2024