Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Bedřich Geminder


  • * 19.11.1901 Vítkovice (m. č. Ostravy) – † 3.12.1952 Praha


  • redaktor


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z německo-židovské rodiny. Po středoškolských studiích vstoupil do KSČ. Stal se redaktorem Arbeiter Zeitung, Welt am Heute a Rote Fahne. Ve 30. letech 20. století odešel do SSSR, kde od roku 1935 pracoval jako vedoucí tiskového oddělení Komunistické internacionály, po jejím zrušení byl ředitelem tiskového a zpravodajského ústavu ÚV VKS(b) v Moskvě (Rusko). Po návratu do ČSR v roce 1946 zastával pozici vedoucího mezinárodního oddělení sekretariátu ÚV KSČ a v zahraničním vysílání Československého rozhlasu. V listopadu 1951 byl obviněn z velezrady a špionáže a o rok později odsouzen v procesu s Rudolfem Slánským k trestu smrti.


  • vyznamenání a pocty

   Leninův řád
   Medaile Za vítězství


  • zaměstnání

   redaktor
   vedoucí tiskového oddělení Komunistické internacionály
   ředitel tiskového a zpravodajského ústavu ÚV VKS(b)
   vedoucí mezinárodního oddělení sekretariátu ÚV KSČ


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 30. 01. 2024