Encyklopedie města Ostravy !!!

Oldřich Dušek s Arnoštkou Flašarovou. Za laskavé poskytnutí fotografie děkujeme příbuzným A. Flašarové.

  Oldřich Dušek


  • * 31.01.1908 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 03.01.1994 Karlovy Vary


  • archivář, muzejní a vlastivědný pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   V ostravském městském archivu pracoval již od roku 1925, kdy nastoupil jako sedmnáctiletý do služeb města. Po odchodu prvního ředitele profesora Aloise Adamuse v roce 1935 vedl Dušek de facto archiv i muzeum, byť oficiálně jmenován ředitelem nebyl, zřejmě z důvodu absence vysokoškolského vzdělání. Dušek hodlal tento nedostatek v roce 1938 napravit, avšak z důvodu uzavření českých vysokých škol na počátku nacistické okupace studia již neabsolvoval.
   Byl autorem nebo spoluautorem celé řady muzejních výstav, po roce 1945 se zasloužil o vyhledání a navrácení muzejních sbírek, zavlečených za války mimo Ostravu.
   V roce 1948 byl nespravedlivě obviněn z nespravedlivého obohacování a zneužití své funkce v archivu. I když obvinění nebyla prokázána, v roce 1951 v rámci akce "70 000 do výroby" opustil archiv a muzeum a odešel pracovat do dolů na Slovensko.


  • bydliště

   Hořovského (dnes Varenská) 17, Moravská Ostrava


  • vzdělání

   Obchodní akademie v Moravské Ostravě (1929-1934)


  • zaměstnání

   Ostravský městský archiv a muzeum (1925-1951)
   Městský úřad Moravská Ostrava, cizinecká a propagační kancelář (1937-1942 a 1945-1948, ředitel)
   Archivní a muzejní rada (1936-1939)


  • obrazy

   img2479.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Alois Adamus


  • partneři

   Marie Dušková (Balaweidrová)
   sňatek: 4.7.1931 Arnoštka Dušková (Flašarová)
   sňatek: 19.3.1942


  • ulice

   Varenská


  • související odkazy

   Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   Inventář fondu Oldřich Dušek


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 02. 02. 2024