Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Antonín Mládek


  • * 14.06.1819 Rakovník – † 31.08.1879 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • báňský technik a manažer, průkopník speleologie, vlastenecký spolkový činovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z hornické rodiny, jeho otec i děd byli důlními předáky a měšťany v Příbrami, otec Jan později působil na dole u Rakovníku.
   Po studiu na báňské akademii pracoval nejprve ve službách Huga knížete Salm-Reifferscheidta v rudných dolech na Blanensku. V té době se spolu s Jindřichem Wankelem podílel na výzkumu Moravského krasu, byl autorem několikrát aktualizované mapy Sloupských jeskyní a v roce 1856 se účastnil výpravy na dno Macochy.
   V roce 1859 převzal po velkém důlním neštěstí řízení salmovských dolů na Ostravsku. Stal se odborným poradcem bratří Gutmannů a Ignáta Vondráčka v jejich společném podnikání v uhelném průmyslu na Ostravsku a Karvinsku. Od roku 1869 vedl jejich Moravskoostravskou společnost kamenouhelných dolů a koksovny. Když přešly koncem 60. let doly v Doubravě a Lazech do majetku nově založeného těžířstva, byl pověřen jejich správou. Osadil je většinou nově příchozími úředníky z Čech, kteří na Těšínsku vytvořili národnostně českou, katolickou enklávu, jež v Orlové a okolí nakonec převážila oproti evangelickému a polskému obyvatelstvu.
   Po příchodu na Ostravsko významně podporoval zdejší české kulturní podniky. Jako vlastenec se vždy hlásil ke svému češství, ačkoliv byl ve službách německých podnikatelů. Zasazoval se o výchovu a vzdělávání dětí v mateřském jazyce, díky jeho aktivitě byla zřízena obecná škola na Salmovci v Polské Ostravě pro děti z hornických rodin. Podílel se na založení čtenářského spolku Občanské besedy v Moravské Ostravě roku 1862. Finančně podporoval hornický čtenářský spolek na Salmovci, založený roku 1871, jehož byl protektorem, a Matici opavskou. Požíval velkého respektu a uznání i u svých národně politických odpůrců.

  • příčina úmrtí

   nákaza tyfem


  • čestný občan

   Klimkovice, Brušperk


  • vzdělání

   gymnázium
   Báňská akademie v Bánské Štiavnici


  • zaměstnání

   kamenouhelné doly knížete Salm-Reifferscheidta v Polské Ostravě, ředitel (1859–1879)
   Moravskoostravská společnost kamenouhelných dolů a koksovny, ředitel (1869–1879)

  • odborné a zájmové organizace

   Občanská beseda v Moravské Ostravě, místopředseda
   Spolek vojenských vysloužilců v Moravské Ostravě
   Spolek českých chemiků v Praze (1877–1879)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Ignát Vondráček


  • děti

   Erich Mládek
   Anna Andrée (Mládková)


  • události

   8. 12. 1862
   Ustavující valná hromada čtenářského spolku Beseda (Občanská beseda) v Moravské Ostravě


  • související odkazy

   Ostravský uličník
   Mládkova ulice ve Slezské Ostravě Ostravský uličník
   Mládkova ulice v Moravské Ostravě


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 28. 02. 2024