Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Bohumil Pelikán


  • * 19.9.1908 Chvaletice (o. Písek) – † 17.6.1993 Ostrava


  • Příslušník zahraničního odboje v domě 2. sv. války


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Na začátku 2. světové války odešel do československé jednotky ve Francii a odtud do Anglie. Byl povýšen na přednostu 4. oddělení štábu čs. samostatné obrněné brigády, která byla po vylodění spojenců v Normandii v červnu 1944 nasazena v oblasti Dunkerque (Francie). Po komunistickém převratu v únoru 1948 musel z armády odejít a v roce 1949 jej Státní soud v Praze odsoudil za velezradu k 12 letům odnětí svobody. Propuštěn byl na základě amnestie v roce 1960. Poté žil v Ostravě a pracoval ve Vítkovických železárnách.


  • vzdělání

   Po maturitě absolvoval vojenské školy v Českých Budějovicích, Hranicích (o. Přerov) a v Paříži (Francie).

  • vyznamenání a pocty

   Za bojovou činnost byl oceněn vojenským vyznamenáním a povýšen na plukovníka generálního štábu


  • zaměstnání

   Československá armáda
   Vítkovické železárny Klementa Gottwalda


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 05. 02. 2024