Encyklopedie města Ostravy !!!

Vlasta Kaděrová, Zdroj: Zdravotnická pracovnice, 1967

  Vlasta Kaděrová


  • * 1.12.1902 Frenštát pod Radhoštěm (o. Nový Jičín) – † 2.12.1988 Ostrava


  • dětská zdravotní sestra


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • nej...

   Ostrava: 1. 1. 1952 se stala první okresní dětskou sestrou v Ostravě

  • zajímavé okolnosti

   Narodila se jako Vlasta Julie ve Frenštátě pod Radhoštěm rodičům Františku a Julii Kaděrovým do rodiny stolařů a tkalců, v Praze vystudovala ošetřovatelskou školu a později vyšší sociální školu, celý svůj profesní život věnovala zdravotnictví v Ostravě. Spolupracovala s mnoha známými lékaři Ostravska MUDr. B. Malý, MUDr. E. Lukášová nebo MUDr. Fr. Slabihoudek. Jako jedna z mála dětských sester publikovala články v denním i odborném tisku. Pomáhala svými radami a zkušenostmi při budování rehabilitačního ústavu v Hrabyni. V pozdějším věku se angažovala ve Svazu invalidů. Za svou dlouholetou obětavou práci byla roku 1958 odměněna ministerstvem zdravotnictví udělením titulu „Vzorný pracovník ve zdravotnictví“, ve stejném roce jí udělil MěstNV v Ostravě u příležitosti oslav 700 let založení města „Pamětní medaili“. Svému povolání obětovala svůj osobní život, zemřela v 86 letech, poslední rozloučení se konalo 9. 12. 1988 v obřadní síni ostravského krematoria.


  • vzdělání

   Obecná škola Frenštát pod Radhoštěm
   Ekonomická škola (2 ročníky)
   Ošetřovatelská škola Praha, obor dětská sestra (1922-1924)
   Vyšší sociální škola

  • jiné pocty

   Vzorný pracovník ve zdravotnictví (ministerstvo zdravotnictví, 1958)
   Pamětní medaile (udělil MěstNV Ostrava u příležitosti oslav 700 let založení města, 1958)


  • dílo

   články v denním a odborném tisku - Nová Svoboda, Zdravotnické noviny, Pediatrické listy, Zdravotnická pracovnice


  • zaměstnání

   Dětská klinika v Praze
   Poradna „Našim dětem“ Ostrava
   Zdravotní odbor ZNV exp. Ostrava
   Ústav národního zdraví v Ostravě (1948-1951)
   Krajský národní výbor Ostrava, zdravotní odbor
   Krajská poradna pro poliomyelitiky – přenosná dětská obrna (sociální sestra od roku 1957)

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek diplomovaných ošetřovatelek
   Čs. lékařská společnost, sekce dětských sester a sekce sester pro sociální služby
   Svaz invalidů


  • obrazy

   img2483.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Emílie Lukášová
   Bohumil Malý
   František Slabihoudek


  • související odkazy

   Zápis v matrice o narození Vlasty Kaděrové


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 20. 02. 2024