Encyklopedie města Ostravy !!!

Domovská karta otce Milady Pardýlové, Zdroj: Archiv města Ostravy

  Milada Pardýlová


  • * 25.12.1921 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 24.4.2008 Ostrava


  • dětská zdravotní sestra


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodila se do rodiny báňského úředníka Františka Pardýla (1883-1947) a jeho druhé ženy Alžběty (1891-1976) ve Slezské Ostravě, v osadě Zárubek ke starší sestře Ludmile (1915-1983). Na gymnáziu v Moravské Ostravě byla spolužačkou Ericha Sojky a Otmara Máchy. Po složení maturitní zkoušky v roce 1941 pokračovala ve studiích na Masarykově škole zdravotní a sociální péče v Praze. V říjnu roku 1943 se vrátila zpět do Ostravy a pracovala jako zdravotnická pracovnice dětských poraden Ochrany matek a dětí. Spolupracovala s řadou významných lékařů, např. s pediatry Zdeňkou a Nikolajem Popovovými, MUDr. Theodorem Coufalíkem. Absolvovala zahraniční tematický kurs ve Švýcarsku (1947), od roku 1950 se stala vedoucí sestrou dětských poraden a později vedoucí sestrou dětského úseku v Ostravě. Podílela se na přípravě a realizaci komplexní pediatrické péče ve městě. Roku 1976 se stala zástupkyní vrchní sestry pro terén v rámci reorganizovaného MÚNZ Ostrava. Jako jedna z mála zdravotních sester byla také publikačně činná, byla autorkou a spoluautorkou řady článků (zabývala se zejména romskými dětmi). M. Pardýlová se věnovala svému poslání naplno, obětovala mu i svůj osobní život, k 31. 12. 1979 odešla do důchodu. Zemřela v dubnu 2008, místem jejího posledního odpočinku je rodinný hrob na hřbitově ve Staré Bělé (m. č. Ostravy), odkud pocházela její maminka Alžběta.


  • vzdělání

   České státní gymnázium Moravská Ostrava (1933-1941)
   Masarykova škola zdravotní a sociální péče Praha


  • dílo

   články v denním a odborném tisku - např. Zdravotnická pracovnice


  • zaměstnání

   Okresní péče o mládež v Ostravě (od roku 1943)
   Okresní ústav národního zdraví Ostrava
   Městský ústav národního zdraví Ostrava


  • hrob

   hřbitov Stará Bělá (m. č. Ostravy)


  • obrazy

   img2484.jpg


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Moje nezapomenutelné sestry"


  • osoby

   Theodor Coufalík
   Otmar Mácha
   Nikolaj Petrovič Popov
   Zdeňka Popovová
   Erich Sojka


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 22. 02. 2024