Encyklopedie města Ostravy !!!

Soubor původních linorytů J. D. s úvodem Vojtěcha Martínka, knihtiskárna Pressa Slezská Ostrava, 1940

  Jaroslav Dobrovolský


  • * 5.10.1895 Lužice (o. Hodonín) – † 29.4.1942 Mauthausen (Rakousko)


  • grafik, ilustrátor, malíř, pedagog, komunální politik, okresní školní inspektor v Moravské Ostravě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Na Ostravsko přišel lužický rodák v srpnu 1939, kdy získal místo okresního školního inspektora v Moravské Ostravě. Měl za sebou již dlouhou učitelskou praxi, působení ve vojsku a zkušenosti z komunální politiky (starostenský post v Hodoníně zastával v letech 1935-1938). Usadil se s manželkou Emílií a dětmi Danuškou (* 1921) a Jaroslavem (* 1926) ve Slezské Ostravě.
   Ve své tvorbě se věnoval volné a užité grafice, tvorbě exlibris, malbě akvarelů, ilustroval svými grafikami přes 60 knih. Jeho nejrozsáhlejším dílem jsou ilustrace ke knize Petr Bezruč 1937 (Slezské písně), které vydal Alois Kučík v Břeclavi v roce 1937. V Ostravě pobýval jen krátce, ale přesto jej průmyslové prostředí ovlivnilo také v jeho tvorbě, roku 1940 vytvořil cyklus linorytů „Ostrava“, ve kterém ztvárnil např. železárny ve Vítkovicích, radnici ve Slezské Ostravě nebo ikonickou důlní lanovku nad městem. Tento soubor doplnil úvodním slovem Vojtěch Martínek a vydalo jej slezskoostravské nakladatelství Pressa.
   V době 2. světové války se J. Dobrovolský aktivně zapojil do odboje v rámci organizace „Obrana národa“. Nejdříve podporoval a organizoval odbojové složky na Hodonínsku, po přestěhování do Ostravy se zapojil do letákové akce v novém působišti. V září 1940 byl zatčen gestapem a vězněn V Moravské Ostravě, Ratiboři, Olomouci a Brně. Dne 15. 10. 1941 byl stanným soudem odsouzen pro velezradu a umístěn do koncentračního tábora Mauthausen, kde v dubnu 1942 zemřel, in memoriam mu byl udělen Československý válečný kříž 1939 a zlatý stupeň vyznamenání Junácký kříž „Za vlast 1939-1945“.


  • vzdělání

   Obecná škola Lužice (1901-1906)
   Česká zemská reálka Hodonín (1906-1913)
   C. k. ústav ku vzdělávání učitelů Kroměříž
   malířské studijní cesty doma i v zahraničí (např. Jugoslávie)

  • vyznamenání a pocty

   Válečná vyznamenání:
   Československý válečný kříž 1939
   Junácký kříž „Za vlast 1939-1945“ (zlatý stupeň)

   Výtvarná ocenění:
   čestné uznání Mezinárodní společnosti pro exlibris, za knižní značku Jaroslava Hermana (1931)
   čestné uznání Mezinárodní společnosti pro exlibris, za knižní značku pro V. a J. Krátkých (1932)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Pětitřídní obecná škola chlapecká Staré Město u Uherského Hradiště (výpomocný učitel)
   vojsko (cca 1915-1919, aktivní službu ukončil k 10. 11. 1919)
   školy Mikulčice, Lužice, Jelšava (Slovensko), Břeclav, Uherský Ostroh, Hodonín (vyučoval kreslení, krasopis, tělocvik, počty, němčinu, občanskou nauku)
   starosta města Hodonína (1935-1938)
   okresní školní inspektor Moravská Ostrava (od roku 1939)

  • politická orientace

   Československá sociálně demokratická strana dělnická

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (člen a vzdělavatel)
   Skauting (člen a funkcionář)


  • obrazy

   img2485.jpg

   img2486.jpg img2487.jpg img2488.jpg img2489.jpg


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 28. 02. 2024