Encyklopedie města Ostravy !!!

genplk. Vladimír Janko

  Vladimír Janko


  • * 8.8.1917 Nosislav (o. Brno-venkov) – † 14.3.1968 Praha


  • generálplukovník, velitel 1. čs. tankové brigády v SSSR


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1936 dobrovolně vstoupil do československé armády. Po vypuknutí války v roce 1939 se zapojil do bojů v Polsku a následně uprchl do SSSR, kde se podílel na formování čs. zahraniční armády a jejího tankového vojska. Jako velitel tankové brigády prošel četnými bitvami a bojišti východní fronty, od 24. března 1945 ji vedl v Ostravsko-opavské operaci. Tanky pod jeho velením osvobozovaly 30. 4. 1945 Moravskou Ostravu Byl držitelem četných válečných vyznamenání. Po válce se stal velitelem posádky v Ostravě a velitelem pro Slezsko. Později plnil významné funkce na ministerstvu národní obrany a při generálním štábu.


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Brně
   škola pro důstojníky v záloze
   Vojenská akademie Hranice
   V letech 1946–1947 absolvoval Akademii generálního štábu maršála Vorošilova v Moskvě

  • vyznamenání a pocty

   Leninův řád,
   Řád bílého lva
   byl nositelem Československých válečných křížů


  • obrazy

   img2490.jpg


  • pojmenované ulice

   Gen. Janka (Mariánské Hory)


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • události

   30. 4. 1945
   Osvobození Moravské Ostravy 30. dubna 1945


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 28. 02. 2024