Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Konrád Babraj


  • * 22.4.1921 Michálkovice (m. č. Ostravy) – † 26.5.1991 Brno


  • akademický sochař


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československé socialistická republika, Česká a Slovenská Federativní Republika


  • zajímavé okolnosti

   Velmi často spolupracoval s architekty, proto je jeho dílo převážně spjato právě s architekturou. Řada jeho významných prací je umístěna také v Ostravě a na Ostravsku. Především jde o sousoší Rudoarmějec a hutník na Památníku Rudé armády v Komenského sadech (1946–1947) nebo také Pomník Miloše Sýkory u stejnojmenného mostu (1965).


  • vzdělání

   Škola umění ve Zlíně


  • zaměstnání

   V letech 1947–1950 pracoval jako asistent na Vysoké škole architektury
   a pozemního stavitelství v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz čs. výtvarných umělců


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Ostrava v datech"


  • související odkazy

   Encyklopedie města Brna
   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 06. 03. 2024