Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Arnošt Grünwald


  • * 22.12.1828 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 24.02.1901 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • právník, národovec, mecenáš, komunální politik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel ze starého ostravského měšťanského rodu. Už v roce 1867 se poprvé politicky angažoval jako neúspěšný kandidát české národní strany ve volbách do zemského sněmu proti Hermannu Zwierzinovi. Následně se stal v roce 1873 nejprve náhradníkem v obecním výboru Moravské Ostravy, o tři roky později pak jeho členem. Po službě u vojenské justice se vrátil na trvalý odpočinek do rodného města. Na sklonku života se stal významným podporovatelem a mecenášem českých národních snah v Moravské Ostravě. Matici ostravské prodal velmi levně své zděděné pozemky, takže matice získala jejich tržním prodejem čistý výtěžek ve výši tři tisíce zlatých, které využila na stavbu reálného gymnázia. Podstatná část jeho odkazu v hodnotě 40 tisíc zlatých byla po dohodě s dědici věnována na kulturní a sociální účely. Při Spolku pro podporování nemajetných žáků byla zřízena nadace nesoucí jeho jméno a pod jeho jménem byla založena rovněž dvě stipendia pro studenty českého gymnázia a české reálky v Moravské Ostravě.


  • vzdělání

   gymnázium v Těšíně
   Právnická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze


  • zaměstnání

   Rakousko-uherská armáda, c. k. setník-auditor vojenské justice

  • odborné a zájmové organizace

   Klub českých turistů v Moravské Ostravě


  • osoby

   Hermann Zwierzina


  • sourozenci

   Konstantin Grünwald


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 09. 05. 2024