Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  dr. Ing. Jan Folprecht


  • * 21.9.1873 Sobotka (okr. Jičín) – † 28.12.1952 Ostrava


  • geolog, archeolog, podnikatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Byl pověřen zpracováním trigonometrického zaměření ostravsko-karvinského revíru. Jeho nejvýznamnější publikací byla monografie Geologie ostravsko-karvinského revíru z roku 1928, kterou vypracoval s dr. Ing. Karlem Patteiskym. Působil rovněž jako soudní znalec v oboru hornictví.
   Systematicky se věnoval archeologickému výzkumu lokality Landek. Výsledky svých objevů publikoval v odborném i denním tisku a později je prezentoval v rozhlase. Jeho sbírky jsou uloženy v muzeích v Brně a Ostravě.
   Prosadil se rovněž jako úspěšný podnikatel. Byl mj. předsedou správní rady firmy Asbestolit v Moravské Ostravě.


  • vzdělání

   obecná škola v Sobotce
   piaristické gymnázium v Jičíně (maturita 1893)
   Německá vysoká škola technická v Praze (4 semestry)
   Báňská akademie v Příbrami (promoce 1898)


  • dílo

   Bibliografie prací J. Folprechta uvedena v článku Vzpomínky na geologa dr. ing. Jana Folprechta


  • zaměstnání

   Ústřední měřičská kancelář v Moravské Ostravě
   Důl Ida v Hrušově
   závodní na Dole Hlubina v Moravské Ostravě (od 1900)
   koksovna Karolina v Moravské Ostravě
   koksovna Jámy Terezie ve Slezské Ostravě (do 1908)
   přednosta Ústřední měřičské kanceláře Vítkovických kamenouhelných dolů (1908-1938)
   pedagog na Horní škole v Moravské Ostravě

  • politická orientace

   člen strany národně socialistické

  • odborné a zájmové organizace

   Geologický ústav Československé republiky
   komise pro výzkum paliv Masarykovy akademie práce
   Přírodovědecká společnost v Ostravě
   Slezský studijní ústav
   Česká matice školská
   kuratorium při městském muzeu v Moravské Ostravě


  • hrob

   Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě


  • poznámky

   Rozsáhlou publikační činnost, vztahující se především k hornické problematice, zahájil v roce 1915. Je autorem 30 publikací, jeho články vycházely v domácím i zahraničním odborném tisku. Byl účastníkem mezinárodních geologických konferencí.


  • prameny, literatura


  • archeologické výzkumy

   1924-1937 Výzkum Landeku Ing. J. Folprechta


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 08. 02. 2019