Encyklopedie města Ostravy !!!

Konstantin Grünwald (1865–1945). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Konstantin Grünwald


  • * 08.01.1865 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 18.06.1945 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • obchodník, majitel realit, národovec


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Patřil k nejvýznamnějším představitelům české národní politiky a českého hospodářského a společenského života na Ostravsku na přelomu 19. a 20. století. Spolupracoval s Emanuelem Balcarem, Josefem HýbneremEdmundem Palkovským, svým blízkým přítelem, na podpoře českého základního školství a posléze též středního školství na Ostravsku. Podařilo se jim dosáhnut zřízení měšťanských škol s českým jazykem vyučovacím i původně soukromého, pak postátněného českého gymnázia. Ze svých prostředků finančně podporoval zřizování českých škol a přispíval rovněž na nemajetné žáky a studenty. K výstavbě gymnázia poskytl velmi levně vlastní pozemky. Podílel se na založení družstva pro výstavbu Národního domu v Moravské Ostravě a úspěšné realizaci vybudování centra českých národních a spolkových aktivit. Právě odsud byly řízeny všechny významnější politické akce českých národovců v podobě protestů proti zápisům dětí do německých škol, manipulacím s voličskými seznamy apod. Participoval na založení redakcí českých novin Ostravice a Ostravské listy. V roce 1907 kandidoval na jednotné kandidátce národní, lidové a katolicko-národní strany ve volbách do říšské rady. Zasloužil se též o rozvoj českého divadla v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století.
   Pro hospodářské posílení středního stavu se podílel na založení Občanské záložny pro Moravskou Ostravu a okolí, do roku 1921 byl členem její dozorčí rady, následně pak místopředsedou. Patřil k zakladatelům Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě. Od založení společnosti v roce 1897 byl členem správní rady, později jejím místopředsedou a od roku 1905 až do závěru třicátých let nepřetržitě jejím předsedou. Především jeho obchodním zkušenostem byla přičítána opatrnější strategie řízení podniku, jemuž se bez větších problémů dařilo zvládat všechna krizová období v první třetině 20. století a z něhož se stal dlouhodobě konkurenceschopný závod, náležející do první desítky největších pivovarů na Moravě a ve Slezsku. Pro své obchodní a finanční znalosti byl povolán do správní rady ostravské filiálky Živnobanky a jako cenzor ostravské pobočky Národní banky Československé.


  • bydliště

   Moravská Ostrava, Matiční 8, č. pop. 1538


  • odborné a zájmové organizace

   Moravský klub, starosta
   Matice ostravská
   Občanská beseda, člen výboru
   dobročinný ženský spolek Dobromila, zakládající člen
   spolek Národní dům v Moravské Ostravě, předseda
   Spolek Národní divadlo moravskoslezské, místopředseda
   Ochranný svaz českomoravských pivovarů v Přerově, člen výboru a místopředseda


  • poznámky

   V informačních zdrojích bývá někdy zaměňován se svým otcem, jemuž jsou mylně připisovány některé jeho aktivity či funkce. Shody jmen otce a syna údajně využívala i německá politická reprezentace, vládnoucí na moravskoostravské radnici, která prý jejich záměrnou záměnou oslabovala volební výsledek kandidáta, ačkoliv si byla dobře vědoma, že v daných volbách kandiduje jen mladší z nositelů tohoto jména.


  • obrazy

   img2558.jpg


  • osoby

   Emanuel Balcar
   Josef Hýbner
   Edmund Palkovský


  • partneři

   Marie Grünwaldová (Zuberová)


  • rodiče

   Konstantin Grünwald


  • stavby

   Divadlo Jiřího Myrona
   Čs. legií 14/148


  • události

   6. 1. 1912
   V. reprezentační ples akademického spolku Odra v Moravské Ostravě (1912) 25. 4. 1906
   Ustavení spolku Národní dům 1. 2. 1898
   Otevření filiálky Živnostenské banky pro Čechy a Moravu v Moravské Ostravě v roce 1898 24. 10. 1897
   Ustavující schůze společnosti Český akciový pivovar 7. 4. 1897
   Ustavení ženského dobročinného spolku Dobromila v Moravské Ostravě


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 09. 05. 2024