Encyklopedie města Ostravy !!!

MUDr. Erich Knöpfelmacher při oslavě 80. narozenin, Zdroj: Ostravský večerník, 26. 7. 1979

  MUDr. Erich Knöpfelmacher


  • * 17.7.1899 Lipník nad Bečvou (o. Přerov) – † 6.8.1983 Ostrava


  • praktický lékař v Hrušově, závodní lékař hrušovské chemické továrny


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Vystudoval Lékařskou fakultu Německé univerzity v Praze, promoval 15. 11. 1925. Dlouhá léta působil jako praktický lékař v Hrušově (m. č. Ostravy), pacienty byl velmi uznávaný a oblíbený. Stejného uznání a obdivu se těšil i mezi svými sousedy v Hrušově a od roku 1972 také v Muglinově (m. č. Ostravy), kde spolu s manželkou Marií (1905-1990), roz. Czarnowieckou bydleli.
   Dne 1. 10. 1932 se stal závodním lékařem hrušovské chemické továrny. Byl prvním závodním lékařem v dnešním slova smyslu. Nespokojil se pouze s ošetřováním vzniklých pracovních úrazů, ale docházel denně do závodu, kde vykonával preventivní funkci. Získal od ředitele chemičky povolení k provádění kontrol hygienických podmínek na jednotlivých pracovištích továrny.
   V březnu 1939 byl z chemické továrny propuštěn pro svůj židovský původ. V době 2. sv. války byl odvlečen do koncentračního tábora v Nisku nad Sanem, kde léčil a ošetřoval spoluvězně, později byl přidělen jako ošetřující lékař v ostravském starobinci, při deportaci ostravských židů do Terezína je jako ošetřující lékař následoval a roku 1944 byl zařazen do pracovní skupiny, která odjela do Zossenu u Berlína budovat úkryty. Po skončení války se vrátil do Hrušova. Jako závodní lékař ordinoval do roku 1960, později pracoval opět jako obvodní lékař až do roku 1972. Dlouhá léta byl aktivně činným v Židovské náboženské obci v Ostravě, zastával post místopředsedy.
   Zemřel ve věku 84 let v srpnu roku 1983, jeho manželka, se kterou uzavřel sňatek v roce 1929, jej přežila o necelých sedm let, zemřela v květnu roku 1990.


  • vzdělání

   Lékařská fakulta Německé univerzity v Praze (promoce 1925)


  • zaměstnání

   praktický lékař v Hrušově (od 10. 10. 1927)
   závodní lékař hrušovské chemické továrny (od roku 1932)
   obvodní lékař v Hrušově (1960-1972)

  • odborné a zájmové organizace

   Československý červený kříž
   Židovská náboženská obec Ostrava (místopředseda)


  • hrob

   Ústřední hřbitov Slezská Ostrava


  • obrazy

   img2492.jpg

   img2493.jpg img2494.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 11. 03. 2024