Encyklopedie města Ostravy !!!

akad. malíř Josef Drha, Zdroj: Moravskoslezský deník, 2. 3. 2002

  Josef Drha


  • * 3.3.1912 Hulváky (m. č. Ostravy) – † 22.12.2009 Ostrava


  • akademický malíř, grafik


  • rodné jméno

   Josef Deingruber

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se jako Josef Deingruber do početné rodiny zámečníka Františka Deingrubera a jeho manželky Marie, roz. Kočí. V srpnu roku 1946 si nechal úředně změnit příjmení na Drha. Byl dvakrát ženatý, s první manželkou Marií, roz. Maléřovou (1918-1945) měli syna Pavla (*1941) a s druhou manželkou Žofií, roz. Pielovou (*1916) se oženil v říjnu roku 1946 a měli dceru Šárku (*1947).
   Náměty pro své krajiny čerpal v Beskydech, ve figurální tvorbě portrétoval příbuzné a přátele. Věnoval se rovněž sakrální nástěnné malbě (kostely v Bělotíně, Dětmarovicích nebo ve Svinově). Velkou inspirací v jeho tvorbě mu bylo průmyslové prostředí Ostravy, podnikl studijní cesty do zahraničí (Jugoslávie, Bulharsko, Rumunsko). Pořádal samostatné přehlídky svých prací a účastnil se také kolektivních výstav, jeho dílo mohli shlédnout návštěvníci výstav doma (Ostrava, Praha, Olomouc aj.) i v zahraničí (Moskva, Drážďany, Varna). Jeho díla jsou součástí sbírek např. Národní galerie v Praze nebo Galerie výtvarného umění v Ostravě. Malíř Josef Drha zemřel ve věku 97 let, poslední rozloučení se konalo 30. 12. 2009 v kostele sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové.


  • cena města

   Cena města Ostravy za malířské dílo (1952)


  • vzdělání

   vyučen malířem pokojů
   Masarykova vyšší lidová univerzita v Ostravě (večerní kurzy figurálního kreslení, poč. 30. let)
   soukromá studia malby (V. Wünsche a J. Obšil)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   malíř pokojů (povolání vykonával krátce)
   Ateliér Antonína Jemelky (zhotovování obrazů, 1935-1947)

  • odborné a zájmové organizace

   Moravskoslezské sdružení výtvarných umělců v Ostravě (od roku 1947)
   Svaz československých výtvarných umělců (od roku 1948)


  • obrazy

   img2498.jpg

   img2499.jpg img2500.jpg img2501.jpg img2502.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 13. 03. 2024