Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Pravomil Vokřínek


  • * 13.5.1924 Praha – † 7.12.2000 Ostrava


  • báňský technik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská Federativní Republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Stěžejní pro jeho život se ukázalo rozhodnutí nastoupit práci v ostravských dolech. Začínal v roce 1950 na Dole Stachanov v Hrušově, od roku 1963 zastával funkci vedoucího oddělení měřictví na Dole Eduard Urx v Petřkovicích. V roce 1966 byl jmenován hlavním inženýrem na závodě 1 Dolu Vítězný únor v Přívoze. Od roku 1985, kdy odešel do penze, se podílel na budování a otevření 4. 12. 1993 Hornického muzea OKD v Petřkovicích. Z iniciativy P. Vokřínka, Stanislava Vopaska a dalších nadšenců vznikl Klub přátel Hornického muzea. Stál také u zrodu Nadace Landek, jejímž ředitelem byl až do své smrti.


  • vzdělání

   studoval hudební vědu a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, avšak z politických důvodů byl v roce 1949 ze studií vyloučen


  • dílo

   VOKŘÍNEK Pravomil (red.) Landek svědek dávné minulosti. Ostrava. 1996
   VOKŘÍNEK Pravomil. Po stopách historie Hornického muzea v Ostravě, In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 17, s. 239-255, Ostrava 1995.


  • zaměstnání

   Ostravsko-karvinské doly

  • odborné a zájmové organizace

   Klub přátel Hornického muzea
   Nadace Landek


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • události

   4. 12. 1993
   Otevření Hornického muzea


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 18. 03. 2024