Encyklopedie města Ostravy !!!

Úřední záznam z 1. 4. 1939 o převzetí funkce tajemníka, Zdroj: Archiv města Ostravy

  Klement Poštulka


  • * 22.9.1891 Heřmanice (m. č. Ostravy) – † 11.3.1956 Bohumín (o. Karviná)


  • městský úředník, válečný invalida z I. sv. války


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se v Heřmanicích do početné rodiny Antonína Poštulky (*1859), střelmistra jámy Ema ve Slezské Ostravě a jeho manželky Františky, roz. Bury (*1863). Byl nejstarším synem, v I. světové válce přišel v aktivní vojenské službě o levé oko. Získal úřednické místo jako obecní tajemník v Krásné u Frýdku-Místku, později v Záblatí u Bohumína. Po připojení obce Záblatí k Polsku přišel o zaměstnání a musel se s rodinou vystěhovat, zvolili Slezskou Ostravu. Od roku 1939 pracoval jako tajemník městské rady ve Slezské Ostravě, po osvobození byl zemědělským tajemníkem a současně vedoucím úředníkem hospodářsko-technické služby magistrátu města Ostravy. Později byl na žádost MNV v Novém Bohumíně převeden do jeho služeb, v říjnu 1948 byl penzionován. Zemřel v březnu roku 1956. S manželkou Marií (1891-1974) vychovali dvě dcery – Květuši (1922-1992) a Danuši (1924-1987). Klement Poštulka byl strýcem Vladimíra Poštulky (1943-2019), známého textaře, spisovatele a gourmet-kritika.


  • vzdělání

   čtyřtřídní obecná škola
   přípravná hornická škola Slezská Ostrava
   dvouroční zemská rolnická škola Chotěbuz (o. Karviná)


  • zaměstnání

   tajemník obce Krásná (o. Frýdek-Místek)
   tajemník obce Záblatí u Bohumína (o. Karviná)
   tajemník městské rady ve Slezské Ostravě (1939-1945)
   MNV Nový Bohumín (od osvobození kontrolor kancelářské služby, k 1. 10. 1948 penzionován)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol


  • hrob

   hřbitov Bohumín-Záblatí (o. Karviná)


  • obrazy

   img2510.jpg


  • osoby

   Vladimír Poštulka


  • související odkazy

   Sčítání obyvatel 1921 - Heřmanice


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 19. 03. 2024