Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  prof., Ing.,  Miloslav Herčík, CSc.


  • * 9.12.1931 Hradec Králové – † 11.5.2021 Ostrava


  • odborník na ochranu životního prostředí, vysokoškolský pedago


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, česká a Slovenská Federativní Republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Jeho celoživotní dráha byla spjata s pedagogickou a vědeckou činností v oboru ochrany a tvorby životního prostředí. V letech 1990–2000 působil na VŠB – TUO, kde byl po roce 1990 vedoucím nové katedry ekologie, první katedry tohoto zaměření v regionu. Své odborné zkušenosti využil i jako člen Rady pro životní prostředí na ministerstvu hospodářství v letech 1991–1994.


  • dílo

   Výběr z publikací:

   Čistota ovzduší a odpadních vod v hutích I. a II. díl (Ostrava 1973)
   Životní prostředí: úvod do studia (Ostrava 2002)
   111 otázek a odpovědí o životním prostředí (Ostrava 2004)


  • zaměstnání

   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 02. 04. 2024