Encyklopedie města Ostravy !!!

Čech - slavný muž v Indii, Zdroj: Nové slovo, 1947

  Karel Šara (Schara, Shara, Šára)


  • * 27.1.1896 Hrušov (m. č. Ostravy) – † 23.8.1968 Moree (Austrálie)


  • malíř, architekt, scénický dekoratér, teoretik umění, pedagog, propagátor českého malířství v Indii, fotograf


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se jako Karl Schara do rodiny Josefa (* 1859) a Marie (* 1869), roz. Schramkové v Hrušově, rodiče uzavřeli sňatek tamtéž v květnu roku 1892. Měl starší sestru Marii (* 1894) a mladšího bratra Felixe (1898-1899). Absolvoval ostravskou pokračovací malířskou školu.
   Roku 1910 narukoval k povinné vojenské službě do polského Krakova, zde dokončil vyšší malířský kurs a seznámil se svou budoucí manželkou Marií, roz. Gibasovou, sňatek uzavřeli v lednu roku 1918 v Krakově a narodil se jim syn Zdeněk. Pracoval jako scénický dekoratér v krakovském divadle „Bagatela“. Koncem 20. let 20. století odešel do Indie, kde působil jako umělec, architekt, teoretik umění a pedagog malířství na Umělecké akademii v Bombaji. Přednášel o českém umění a české kultuře, založil československý klub, kde se soustředili krajané ze širokého okolí.
   Prof. Karla Šaru celý život provázela touha po dalekých krajích, poznávání cizích zvyků a kultur. Procestoval Indii, Srí Lanku, Barmu, podnikl samostatný výstup na nejvyšší horu světa Mount Everest (jeho výpravu zastavilo nepříznivé počasí v 5 tis. m a výstup nedokončila). Zážitky ze svých cest zúročil ve výtvarných dílech, natáčel filmové záběry, napsal početné reportáže a články, které zasílal do tuzemských novin, např. Nové slovo otiskovalo pravidelně jeho došlé zprávy.
   V pozdějších letech se opakovaně vracel do rodné vlasti, zejména do Moravské Ostravy, a také do Polska, pořádal přednášky a poskytoval rozhovory. Dne 10. 3. 1938 uskutečnil veřejnou přednášku pro Slezskou Matici osvěty lidové v Bohumíně (o. Karviná) na téma: Indie v slově a obraze. Karel Šara se osobně zúčastnil oslav vyhlášení indické nezávislosti v Bombaji v srpnu roku 1947. Následně odjel do Austrálie a usadil se v Sydney. Zemřel v srpnu 1968 v australském Moree.
   Karel Šara vlastnil domek ve Staré Vodě (část obce Světlá Hora, o. Bruntál), který soustředěním cestovatelských exponátů – kůží divokých zvířat, sbírkami exotického hmyzu, fotografiemi a malbami, přeměnil na malé muzeum. V roce 1959 byl tento majetek státem konfiskován a předán do sbírek muzea v Bruntále.


  • vzdělání

   Pokračovací malířská škola v Ostravě


  • dílo

   Výběr z díla:
   vnitřní malby v synagoze v Přívoze (1922)
   Tibet – olejomalba (1943)
   vnitřní malby v kostele sv. Ignáce v Bombaji (Indie)


  • zaměstnání

   povinná vojenská služba (Krakov, Polsko, od roku 1910)
   Divadlo Bagatela Krakov (Polsko) – scénický dekoratér
   Umělecká akademie v Bombaji (Indie) – profesor malířství

  • odborné a zájmové organizace

   Československý klub v Bombaji (Indie) - zakladatel


  • obrazy

   img2521.jpg

   img2522.jpg


  • prameny, literatura


  • související odkazy

   Zápis v matrice o narození Karla Schary
   Zápis v matrice o sňatku rodičů


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 03. 04. 2024