Encyklopedie města Ostravy !!!

Karel Exner

  prof. Ing. Karel Exner, CSc.


  • * 14.8.1932 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 23.11.1996 Ostrava


  • báňský odborník


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Od roku 1957 působil na Hornické fakultě VŠB v Ostravě, v roce 1990 byl jmenován profesorem pro obor výstavba dolů a geotechnika. Významná byla jeho spolupráce s odbornou praxí, řešil náročné otázky stability a ražení důlních děl v obtížných přírodních podmínkách. Po roce 1990 se významně podílel na rozvoji Hornicko-geologické fakulty VŠB a mimořádně se zasloužil o restrukturalizaci studijních oborů. Podílel se na řešení řady projektů v rámci OKR. Byl autorem desítek odborných posudků.


  • vzdělání

   Hornická fakulta VŠB, specializace stavba dolů (absolutorium 1957)
   kandidát věd (1967)
   habilitace (1982)
   jmenován profesorem (1990)

  • vyznamenání a pocty

   medaile Georgia Agricoly (1996)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Vysoká škola báňská
   v letech 1990–1991 proděkan pro rozvoj Hornicko-geologické fakulty VŠB
   v letech 1991–1994 děkan Hornicko-geologické fakulty VŠB

  • odborné a zájmové organizace

   člen redakční rady odborného periodika Uhlí-Rudy-Geologický výzkum
   předseda správní rady Nadace pro podporu studia na Hornicko-geologické fakultě VŠB


  • obrazy

   img2523.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 04. 04. 2024