Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Miroslav Večeřa


  • * 7.2.1942 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 24.5.1994 Ostrava


  • flétnista, saxofonista, rozhlasový hudební redaktor


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská Federativní Republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1963 se stal členem Ostravského rozhlasového orchestru, kde uplatnil své mimořádné muzikantské a improvizační schopnosti i hudební invenci. Pro své výjimečné rytmické cítění, přesnost a stylovou adaptibilitu spolupracoval s předními domácími a zahraničními orchestry, mj. Gustavem Bromem, Tanečním orchestrem Čs. rozhlasu. V roce 1966 stál u zrodu skupiny Flamingo (Plameňáci) a v roce 1969 založil a tři roky byl vůdčí osobností první české folkrockové skupiny Bukanýři.


  • prameny, literatura


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 08. 04. 2024