Encyklopedie města Ostravy !!!

Otakar Trhlík. Zdroj: Měrka I. 50 let Janáčkovy filharmonie Ostrava. Ostrava 2004.

  prof., PhDr. Otakar Trhlík


  • * 19.1.1922 Brno – † 27.8.2005 Frýdek-Místek


  • dirigent, vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Vrcholným obdobím života O. Trhlíka bylo jeho působení ve funkci šéfdirigenta Státní filharmonie Ostrava (od 1971 Janáčkovy filharmonie Ostrava), ke které jej přivedl Ivo Stolařík, v letech 1968-1986. JFO povznesl na jeden z předních orchestrů v zemi. Navázal na progresivní dramaturgii svého předchůdce Václava Jiráčka a uváděl díla zahraničních i domácích skladatelů 20. století. Vzhledem ke svým kontaktům a jazykové vybavenosti (ovládal angličtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu, italštinu a španělštinu) zprostředkoval četná zahraniční turné filharmonie. Jako dirigent se podílel na mnoha gramofonových nahrávkách a celou řadu skladeb provedl v premiéře. Spolupracoval také s domácími a zahraničními orchestry.


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Brně (1933-1941)
   Státní hudební a dramatická konzervatoř v Brně (1941-1943), konzervatoř v Praze (1945-1947)
   Mistrovská škola dirigentská (u Václava Talicha) (1947-1948)
   Masarykova univerzita v Brně (1948-1953) (studium zakončeno udělením titulu PhDr.)

  • vyznamenání a pocty

   medaile Nadace Leoše Janáčka
   medaile Janáčkovy akademie múzických umění za propagaci Janáčkova díla v zahraničí


  • zaměstnání

   totální nasazení (1943-1945)
   asistent dirigenta v Českém komorním orchestru (1947-1948)
   dirigent a zástupce šéfa opery Státního divadla v Ostravě (1948-1952)
   dirigent Symfonického orchestru brněnského rozhlasu (1953-1956)
   dirigent Státní filharmonie Brno (1956-1962)
   šéfdirigent Symfonického orchestr Čs. rozhlasu v Bratislavě (1962-1968)
   šéfdirigent Káhirského symfonického orchestru (1963-1964)
   šéfdirigent Státní filharmonie Ostrava (od 1971 Janáčkovy filharmonie Ostrava) (1968-1986)
   šéfdirigent Státní filharmonie Brno (1995-1997)
   pedagog Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (od 1955)

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz českých skladatelů a koncertních umělců
   Klub moravských skladatelů


  • obrazy

   img1047.jpg

   img0171.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Ivo Stolařík


  • události

   12. 10. 1971
   Přejmenování Státní filharmonie Ostrava na Janáčkovu filharmonii Ostrava v roce 1971


  • související odkazy

   Internetová encyklopedie dějin Brna
   Oficiální internetové stránky města Brna


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 22. 10. 2018