Encyklopedie města Ostravy !!!

Ing. Dr. mont. h. c. Emil Modr (1875–1954). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Ing. Dr. mont. h. c. Emil Modr


  • * 02.06.1875 Strašice (okr. Rokycany) – † 04.10.1954 Strašice


  • báňský inženýr, manažer


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   V době svého působení v čele Severní dráhy Ferdinandovy se zaměřoval na racionalizaci a mechanizaci dobývání uhlí a jeho dopravu. Pod jeho vedením byla provedena přestavba a elektrizace jámy Hubert v Hrušově a dolu Jindřich v Moravské Ostravě. Podobně působil rovněž ve vedení Báňské a hutní společnosti. Spolupracoval na řešení otázek bezpečnosti práce v dolech a tvorbě potřebných bezpečnostních norem. Byl členem správních rad energetických a chemických podniků, jako byly Elektrárenská akciová společnost pro severozápadní Slovensko v Žilině, Moravskoslezské elektrárny v Moravské Ostravě, Čs. továrna na dusíkaté látky v Moravské Ostravě aj. Na Vysoké škole báňské v Příbrami byl místopředsedou zkušební komise pro druhou státní zkoušku v odboru hornickém. Po odchodu do penze r. 1940 žil trvale v Praze, později v rodné obci.


  • vzdělání

   česká reálka v Praze
   Česká vysoká škola technická v Praze, strojní odbor
   Báňská akademie v Příbrami, hornický a hutnický odbor (absolutorium 1897)
   Vysoká škola báňská v Příbrami, čestný doktorát (1932)


  • zaměstnání

   Severní dráha Ferdinandova
   - strojní a stavební oddělení horního inspektorátu (1899–1900)
   - závodní jámy Vilémka v Polské Ostravě (1900–1907)
   - technický referent horního inspektorátu (1907–1911)
   - inspektor všech důlních závodů (1911–1921)
   - ředitel (1921–1926)
   Báňská a hutní společnost, ředitel (1926–1940)

  • odborné a zájmové organizace

   Ředitelská konference ostravsko-karvinského revíru, místopředseda, předseda
   Svaz majitelů dolů, místopředseda
   Spolek inženýrů a architektů v Moravské Ostravě, předseda (1926–1929)


  • obrazy

   img1791.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 31. 03. 2022