Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing. Václav Červinka


  • * 02.10.1853 Beroun – † 30.04.1936 Slezská Ostrava


  • důlní technik, vrchní báňský inspektor, odborný pedagog, národní aktivista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny berounského měšťana a kupce, matka byla dcerou berounského purkmistra a c. k. tabáčníka. Vynikl zejména jako odborník v oboru báňského měřictví. Byl mj. vedoucím měřického oddělení horního inspektorátu Severní dráhy Ferdinandovy, v letech 1894–1902 byl závodním na jámě Jan v Polské Ostravě. Patřil k nejdéle sloužícím pedagogům ostravské Horní školy.
   V době svého pobytu na Ostravsku bydlel v Polské (Slezské) Ostravě. Byl zaníceným českým vlastencem, podílel se na všech významnějších českých národních podnicích v regionu. Přispěl k vybudování Národního domu v Moravské Ostravě, založení zdejších českých středních škol, Občanské záložny či Českého akciového pivovaru. Byl velkým milovníkem a podporovatelem českého národního umění.


  • vzdělání

   reálka v Praze
   vysoká technická škola v Praze
   Báňská akademie v Příbrami


  • zaměstnání

   státní doly v Příbrami
   Severní dráha Ferdinandova (1878–1927)
   Horní škola v Moravské Ostravě (1881–1896, 1908–1926)

  • odborné a zájmové organizace

   Občanská beseda
   dobročinný spolek Dobromila
   pěvecký spolek Lumír
   spolek Národní dům
   Spolek čs. inženýrů
   Hornický a hutnický spolek


  • hrob

   Urna původně uložena na starém hřbitově v Moravské Ostravě, v roce 1955 přenesena do kolumbária Čs. církve husitské v Praze-Holešovicích.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • školy

   Horní škola


  • události

   13. 1. 1873
   Konkurz na učitelská místa na Horní škole v Moravské Ostravě v roce 1873


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 27. 05. 2022