Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Vladimír Vondráček


  • * 30.06.1854 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 11.08.1897 Semmering (Rakousko)


  • báňský technik, podnikatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Studoval mineralogii, geologii a paleontologii, chemii i hutnictví. Poté, co získal praxi báňského technika a manažera na ostravských a orlovských dolech, které měl propachtovány jeho otec, byl pověřen funkcí ředitele Vítkovických kamenouhelných dolů i Doubravsko-orlovského těžířstva. Po smrti otce převzal v zastoupení svých sourozenců správu veškerého rodinného majetku, zejména dolů a důlních měr v ostravsko-karvinském revíru a v hnědouhelných revírech v severních a středních Čechách. V roce 1889 uzavřel dohodu s Gutmanny, na jejímž základě se vzdal funkce ředitele vítkovických dolů i podílů v propachtovaných těžířstvech a společně se svými sestrami investoval do výstavby nového dolu v Mariánských Horách. Jáma dostala na počest otce jméno Ignát. Dědicům Ignáta Vondráčka zůstaly podle dohody rovněž ložiska hlíny a továrna na šamotové zboží na Rakovnicku. Byla založena společnost Vladimír Vondráček a spol., která provozovala rakovnickou továrnu a mariánskohorskou šachtu a v níž držel 52% podíl. Technické problémy a rostoucí finanční náklady spojené s dalším hloubením jámy Ignát vedly v roce 1897 k prodeji veškerého ostravského důlního majetku a statku v Nové Vsi.
   Zapojil se do českého spolkového a národně politického dění na Ostravsku. Z popudu otce se však vzdal předsednictví v ostravské Matici, jejímž prvořadým cílem bylo vybudování české střední školy v Moravské Ostravě. V letech 1882–1888 byl členem obecního výboru města Moravské Ostravy.

  • příčina úmrtí

   zahynul tragicky při pádu z koně v alpském letovisku


  • vzdělání

   česká reálná škola v Praze
   C. k. český polytechnický ústav v Praze


  • zaměstnání

   Vítkovické kamenouhelné doly, inženýr-asistent (1873–1875), ředitel
   Doubravsko-orlovské kamenouhelné těžířstvo
   Jáma Žofie v Porubě, závodní inženýr
   Kamenouhelná společnost a koksovna v Moravské Ostravě, ředitel

  • politická orientace

   umírněná česká národní strana

  • odborné a zájmové organizace

   spolek Horník
   Hornicko-hutnický spolek
   Občanská beseda, předseda
   Matice ostravská, předseda
   člen veslařského klubu Mährich-Ostrauer Ruder-Club


  • hrob

   pochován na hřbitově kostela Panny Marie Pomocné v Semmeringu


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Geisler


  • partneři

   Louise Vondráčková (Marešová)


  • děti

   Louise Vondráčková
   Vladimíra Vondráčková


  • rodiče

   Ignát Vondráček
   Terezie Vondráčková (Opluštilová)


  • sourozenci

   Oskar Vondráček
   Olga Briskerová (Vondráčková)
   Anna Mixová (Vondráčková)
   Božena Kasalovská (Vondráčková)
   Vlasta Stranecká (Vondráčková)


  • události

   27. 9. 1885
   Založení Matice ostravské 1881
   Založení německého veslařského klubu Mährich-Ostrauer Ruder-Club (1881)


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 20. 12. 2023