Encyklopedie města Ostravy !!!

Božena Vránová, Zdroj: Neuwirth, Š.: Puls nemocnice, 2007

  MUDr. Božena Vránová


  • * 10.11.1902 Čejč (o. Hodonín) – † 23.3.1958 Praha


  • primářka dětského odd. nemocnice v Zábřehu, pedagožka


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • nej...

   Ostrava: první primářka dětského oddělení krajské nemocnice v Ostravě-Zábřehu

  • zajímavé okolnosti

   Pocházela z mlynářských rodů z Čejče, Svatobořic a Mušova, dědečkové z obou stran i otec byli mlynáři. Narodila se jako Božena Josefa Františka na Hodonínsku v obci Čejč do rodiny Karla Vrány (1859-1949) a jeho manželky Marie, roz. Holubové (1864-1912) jako šesté dítě. Starší sestra Marie (* 1899) byla profesorkou, mladší sestra Milena (* 1906) byla oční lékařkou a přestěhovala se také do Ostravy se svým manželem akad. malířem Janem Provazníkem (1901-1978).
   B. Vránová po maturitě na gymnáziu ve Strážnici vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, promovala 28. 6. 1929. Působila na I. Dětské klinice Univerzity Karlovy prof. MUDr. Jiřího Brdlíka, DrSc. (1883-1965), zakladatele československého dětského lékařství, v pracovní skupině prof. MUDr. Josefa Švejcara, DrSc., Dr.h.c. (1897-1997). Učila se od těch nejlepších v oboru, a proto byla pověřena vybudovat dětská zdravotnická zařízení v Plzni, v Hradci Králové, a nakonec také v Ostravě.
   Do Ostravy přišla v roce 1947, byla jmenována první přednostkou dětského oddělení Krajské nemocnice v Ostravě-Zábřehu, první vrchní sestrou se stala Hana Hrbáčková, rodačka z Ostravy. MUDr. Vránová vybudovala oddělení klinické úrovně, systematicky se zabývala otázkou vhodné výstavby a vnitřního zařízení dětských oddělení nemocnice. Své profesi věnovala naplno celý život, nezaložila rodinu, bydlela v nemocnici na oddělení, které vedla. V případě potřeby dovedla umýt podlahu, něco opravit, udělat rentgenový snímek nebo uvařit kojeneckou výživu.
   Publikovala v odborných lékařských časopisech, vykonávala odborné přednášky. V rámci svého pedagogického působení vychovala celou generaci pediatrů. Dne 12. 12. 1956 jí byl udělen čestný titul Zasloužilý lékař za úspěšnou činnost v péči o dítě a v boji o snížení kojenecké úmrtnosti.
   Onemocněla zákeřnou nemocí, zemřela v Praze, kde se podrobila vážnému lékařskému zákroku, který jí však život nezachránil, v březnu roku 1958 v necelých 56 letech. Místem jejího posledního odpočinku je rodinný hrob na hřbitově v Čejči.


  • vzdělání

   Obecná škola v Čejči
   Gymnázium ve Strážnici (maturita 1922)
   Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1922-1929)

  • jiné pocty

   udělení titulu Zasloužilý lékař (1956)


  • dílo

   odborné články pro Časopis lékařů českých


  • zaměstnání

   I. Dětská klinika Univerzity Karlovy v Praze (1931-1945)
   studijní pobyt v Paříži (1934)
   Dětská klinika v Plzni (1945)
   Dětská klinika v Hradci Králové (1946)
   Krajská nemocnice v Ostravě-Zábřehu (1947-1958)

  • odborné a zájmové organizace

   Pediatrická společnost (členka)


  • hrob

   hřbitov v Čejči (o. Hodonín)


  • obrazy

   img2334.jpg


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Kousek krásné historie a krásného života."


  • související odkazy

   Zápis v matrice o narození Boženy VránovéAktualizováno: 15. 02. 2024