Encyklopedie města Ostravy !!!

Hynek Kožušník (1902–1977). Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

  Hynek Kožušník


  • * 25.05.1902 Mariánské Hory (m. č. Ostravy) – † 07.06.1977 Ostrava


  • levicový aktivista a politik, pracovník v družstevnictví


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny horníka. Již v dobách studií si získal pověst rebela a radikála, která se stala např. důvodem k tomu, že nebyl připuštěn k maturitní zkoušce na gymnáziu nebo že byl propuštěn ze zaměstnání. V roce 1921 patřil k zakládajícím členům Komunistické strany Československa (KSČ) a současně se stal krajským funkcionářem Svazu komunistické mládeže, později důvěrníkem mládeže v krajském výboru KSČ. V meziválečném období se zajímal o ekonomický vývoj v Československu i ve světě, udržoval kontakty s národohospodářskou skupinou Kominterny, vedenou prof. Evženem Vargou. S příchodem nacistické okupace musel počátkem roku 1940 přejít do ilegality. 13. 6. 1940 však byl zatčen a následně odsouzen k doživotnímu žaláři, byl vězněn v Moravské Ostravě, Ratiboři, Vratislavi a ve věznici Bützow na severu Německa (Bützow-Dreibergen). Na svobodu se dostal až 3. 5. 1945. Po válce se uplatnil v politické práci v rámci KSČ, specializoval se na hospodářskou problematiku. V roce 1952 se však stal obětí stalinských čistek a byl zbaven všech významných stranických funkcí. Stáhl se do ústraní a od roku 1959 byl vzhledem k zhoršujícímu se zdravotnímu stavu v invalidním důchodu. V roce 1968 veřejně odsoudil sovětskou okupaci Československa, za což byl následně vyloučen z KSČ.


  • vzdělání

   obecná škola v Mariánských Horách
   měšťanská škola v Mariánských Horách
   obchodní škola v Mariánských Horách (1916–1918)
   privatista na gymnáziu v Hranicích (nedokončil)

  • vyznamenání a pocty

   Řád práce
   Řád Vítězného února II. stupně


  • zaměstnání

   firma Wellart a syn v Hranicích, kontorista ve mlýně (1918–1920)
   Konzumní a úsporné družstvo Budoucnost v Moravské Ostravě, vedoucí organizačního a revizního oddělení (1921–1940)
   Krajský výbor KSČ v Ostravě, vedoucí národohospodářského oddělení (1945–1951)
   Moravskoslezská armaturka, n. p., v Dolním Benešově, vedoucí oddělení výstavby (1952–1953)

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz proletářských bezvěrců
   Mezinárodní dělnická pomoc
   Společnost pro pomoc demokratickému Španělsku
   Federace komunistických osvětových jednot
   Federace dělnických tělovýchovných jednot
   Československo-sovětský institut v Ostravě, tajemník (1954)
   Čs. vědeckotechnická společnost v Ostravě, tajemník (1955–1958)


  • obrazy

   img1760.jpg


  • prameny, literatura


  • související odkazy

   Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   Osobní fond Kožušník Hynek


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 10. 03. 2022