Encyklopedie města Ostravy !!!

Oldřich Sedlář Zdroj: Archiv města Ostravy, osobní fond Sedlář Oldřich

  Oldřich Sedlář


  • * 3.1.1908 Zábřeh nad Odrou – † 10.6.1994 Ostrava


  • knihovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Již během studií a zaměstnání v Dělnické záložně v Moravské Ostravě vypomáhal jako pomocný knihovník v nově zřízené obecní knihovně ve své rodné obci. Za svého působení v knihovně v Přívoze vydával zpravodaj „Co čísti?“ a po přeložení do knihovny ve Vítkovicích seznamy knih pro lepší orientaci čtenářů "Živá četba", přispíval do denního tisku a vedl také první knihovnický kurz v rozhlase (1937-1938). Jako ředitel knihovny v Moravské Ostravě provedl organizační sloučení 20 samostatných knihoven v jednu ústřední knihovnu s centrálním vedením, nákupem a katalogizací. Stál rovněž u zrodu Státní studijní knihovny v Ostravě v roce 1951, kam byl o dva roky později z politických důvodů převeden. Vybudoval zde zpravodajsko-bibliografické oddělení a zpracoval množství bibliografií z oboru hornictví a hutnictví. Stal se celostátně uznávaným odborníkem v oboru knihovnictví. Po odchodu do důchodu v r. 1968 se věnoval práci v místní organizaci svazu zahrádkářů v Zábřehu. Vydával zpravodaj, organizoval přednášky, sepsal kroniku svazu a publikoval řadu článků o pěstování ovoce a okrasných rostlin.


  • vzdělání

   Obchodní akademie v Moravské Ostravě (1923-1927)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Dělnická záložna v Moravské Ostravě, účetní (1927-1933)
   Okresní péče o mládež v Moravské Ostravě, vychovatel
   Veřejná obecní knihovna v Zábřehu nad Odrou, pomocný knihovník (1922-1933)
   Veřejná obecní knihovna v Přívoze, vedoucí (1934-1937)
   Bezručova knihovna ve Vítkovicích, vedoucí (1937-1945)
   Ústřední knihovna a čítárna města Ostravy (od 1950 Krajská lidová knihovna), ředitel (1945-1951), náměstek ředitele (1951-1952)
   Státní studijní knihovna v Ostravě (1953-1967)

  • odborné a zájmové organizace

   Český svaz zahrádkářů v Ostravě-Zábřehu, jednatel, knihovník (od 1968)


  • obrazy

   img1419.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • související odkazy

   Souborný katalog České republiky


  • autor

   Glombíčková


Aktualizováno: 22. 04. 2021