Encyklopedie města Ostravy !!!

Jan Šoupal. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Jan Šoupal


  • * 21.10.1892 Vyškov – † 25.11.1964 Ostrava


  • sbormistr, pedagog a hudební skladatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Jan Šoupal pocházel z chudých poměrů, narodil se jako syn soukeníka a kostelníka ve Vyškově. Hudební sluch a velký zájem o hudbu se u Jana projevoval už od raného věku, kdy hrál na housle a zpíval na kůru. Angažoval se ve vyškovských pěveckých spolcích, publikoval kritiky a hudební fejetony. V roce 1931 získal místo pedagoga na Státním učitelském ústavu ve Slezské Ostravě a od roku 1942 vyučoval hudební výchovu a zpěv na reálném gymnáziu v Moravské Ostravě. Později působil na nově vzniklé Vyšší hudebně pedagogické škole v Ostravě (později státní konzervatoři). Proslul jako sbormistr Pěveckého sdružení moravských učitelů. S PSMU provedl stovky koncertů po celém tehdejším Československu i v zahraničí (Španělsko, Rakousko, Rumunsko, Jugoslávie, Anglie, Belgie, Německo, Francie, SSSR, Itálie), uskutečnil mnoho rozhlasových, gramofonových i televizních nahrávek. Angažoval se i v dalších smíšených pěveckých tělesech (např. Smíšený sbor učitelského ústavu, Mužský odbor Slezské Matice osvěty lidové ve Slezské Ostravě, Pěvecký komorní sbor Záboj, v letech 1934–1939 orlovský sbor Před Těšínem, v letech 1935–1938 opavské Pěvecké sdružení slezských učitelů a 1939–1941 zlínský sbor Dvořák) .


  • čestný občan

   Vyškov (1962)


  • vzdělání

   gymnázium ve Vyškově (1911)
   studium práv na UK v Praze (nedokončeno)
   Učitelský ústav (doplňující maturita)
   studium na konzervatoři v Brně u Jaroslava Kvapila

  • vyznamenání a pocty

   PSMU - 1. cena na Mezinárodní soutěži v Anglii (1948)
   1. cena na I. spartakiádě v Praze (1955)
   1. cena v soutěži lidové umělecké tvořivosti (1956),
   1. cena v soutěži ve Francii a Itálii (1961)
   zlatá medaile za dirigování v Itálii (1961)
   Zemská slezská cena v Ostravě (1946)
   cena Osvobození země moravskoslezské (1948)
   zasloužilý umělec (1955)
   Řád práce (1962)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   berní úředník ve Vyškově
   učitel na obecných školách Vyškově a Habrovanech
   učitel zpěvu na vyškovském gymnáziu a Hospodářské škole
   profesor učitelského ústavu v Modré, Bratislavě, Vyškově
   učitel Státním učitelském ústavu ve Slezské Ostravě (1931–1942)učitel na reálném gymnáziu v Moravské Ostravě
   učitel na Vyšší hudebně pedagogické škole v Ostravě (později Státní konzervatoř Ostrava)
   člen Pěveckého sdružení moravských učitelů - druhý tenorista
   sbormistr - vedení Pěveckého sdružení slezských učitelů v Opavě
   dirigent a sbormistr PSMU
   pedagog na konzervatoři v Brně (1948–1950)
   pedagog na JAMU v Brně (1947–1949)


  • pojmenováno

   Jeho jméno nese ulice v Porubě


  • obrazy

   img2468.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • ulice

   Jana Šoupala


  • události

   30. 8. 1934
   Ustavující schůze Spolku pro komorní hudbu v Moravské Ostravě v roce 1934


  • související odkazy

   Český hudební slovník osob a institucí
   Encyklopedie města BrnaAktualizováno: 19. 01. 2024