Encyklopedie města Ostravy !!!

Jan Grmela (1861–1932). Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

  Jan Grmela


  • * 19.08.1861 Pačlavice (okr. Kroměříž) – † 25.09.1932 Paříž (Francie)


  • obecní úředník, veřejný činitel, národní aktivista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny hostinského. V roce 1886 přišel na Ostravsko, vstoupil do obecní služby v Přívoze, kde od roku 1889 vykonával funkci obecního tajemníka. Přestože tamější radnice byla ovládána místními Němci, vydobyl si i jako vyhraněný český nacionalista silné postavení ve struktuře obecní samosprávy a měl velký vliv na chod obce na sklonku 19. století. Jeho zásluhy o vybudování fungujícího obecního úřadu i celkovou modernizaci Přívozu uznávali rovněž jeho ideoví odpůrci, takže např. německý starosta Wilhelm Müller se jej snažil odradit od rozhodnutí obec opustit. Poté, co byla v podstatě dokončena přeměna Přívozu v moderní průmyslové město, využil roku 1900 nabídky sousední obce Čertovy Lhotky (Mariánských Hor), aby se ujal organizace tamní samosprávy. Zde se mu během pouhých šesti let podařilo něco podobného - vybudovat plně funkční moderní obec a dosáhnout jejího povýšení na město. V případě Mariánských Hor se navíc jednalo o národnostně většinově českou obec, což našlo své vyjádření mj. v pojmenování ulic po významných osobnostech z českých dějin, a to právě na Grmelův návrh. V souvislosti s investičním rozvojem Mariánských Hor a jeho finančním krytím úvěrem povstal v obci politický spor, v jehož důsledku nakonec rezignoval na funkci ředitele obecních úřadů, kterou vykonával od roku 1905. V roce 1906 ještě neúspěšně kandidoval v zemských volbách a následně po krátkých pobytech v Brně a Itálii odešel do Paříže, kde se na jaře 1907 s rodinou trvale usadil. V Mariánských Horách byl však obviněn z defraudace. Vyšetřováním se sice zjistilo, že obecní účetnictví v dobách jeho úřadování vykazovalo různá pochybení, ovšem nikdy mu nebyla prokázána zpronevěra. Přesto byly jeho důchody obstaveny, což mu způsobilo značné existenční potíže, a v roce 1908 byl nucen přistoupit na pro něj nevýhodný smír. V pozdějších letech marně usiloval o určitou nápravu, jeho osoba budila další kontroverze (např. jeho činnost v době první světové války, poněkud zavádějící vydávání se za básníka a spisovatele ve Francii apod.).


  • zaměstnání

   Obec Přívoz, obecní strážník, kancelista, obecní tajemník (1886–1900)
   Obec Mariánské Hory, obecní tajemník, ředitel obecních úřadů (1900–1906)

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek pro výstavbu kostela Panny Marie v Ostravské Lhotce, jednatel
   Břetislav, spolek vojenských vysloužilců v Mariánských Horách
   Matice školská, odbor Mariánské Hory
   tělocvičná jednota Sokol v Mariánských Horách


  • obrazy

   img1641.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Wilhelm Müller


  • události

   1. 4. 1907
   Povýšení Mariánských Hor na město v roce 1907 1. 10. 1904
   Zahájení činnosti obecní spořitelny v Mariánských Horách v roce 1904 22. 8. 1901
   Přejmenování Čertovy Lhotky na Mariánské Hory 8. 2. 1901
   První pojmenování ulic v Mariánských Horách


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 23. 09. 2021