Encyklopedie města Ostravy !!!

Karel Jaromír Bukovanský. AMO, Sbírka fotografií

  Karel Jaromír Bukovanský


  • * 24.11.1844 Ždánice (o. Hodonín) – † 12.12.1932 Klobouky u Brna (o. Břeclav)


  • učitel, publicista a vlastivědný pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Karel Jaromír Bukovanský působil více než 30 let na školách v Polské Ostravě. Šíře jeho pedagogického působení byla rozsáhlá a rozmanitá: psal české knihy pro dětského čtenáře, připravoval dětská divadelní představení, inicioval založení mateřské školky a dívčí pokračovací školy.

   Karel Jaromír Bukovanský patřil do generace konzervativně smýšlejících moravských vlastenců, kteří usilovali o emancipaci českého obyvatelstva prostřednictvím vzdělání a rozvoje kulturního života a kromě náročné práce ve školství se etablovali jako významní regionální národopisní a vlastivědní pracovníci.

   Byl spoluzakladatelem muzea v Orlové (o. Karviná), když již v roce 1870 začal sbírat a nakupovat předměty muzejní povahy a také provádět amatérský archeologický výzkum v Polské Ostravě. Založil také první muzeum na území dnešní Ostravy a to v v roce 1872 v tehdejší Polské Ostravě (dnes Slezská Ostrava). Část sbírkových předmětů tohoto muzea jsou dnes ve fondu Ostravského muzea.

   Zabýval se dějinami regionu, genealogií šlechtických rodů, publikoval v Opavském týdenníku a vydal 13 samostatných knižních titulů. V roce 1907 odešel na odpočinek a následně žil až do své smrti 12. prosince 1932 v Kloboukách u Brna (o. Břeclav).

   Jeho jméno nese ulice ve Slezské Ostravě.


  • vzdělání

   německá hlavní škola v Hustopečích
   brněnský dvouletý učitelský ústav
   1867 složil zkoušku učitelské způsobilosti

  • vyznamenání a pocty

   V roce 1898 jej císař vyznamenal zlatým Záslužným křížem.
   1. 11. 1902 obdržel čestnou medaili za čtyřicetiletou věrnou službu ve školství


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   výpomocný učitel na školách v Pohořelicích (o. Brno-venkov), Archlebově (o. Hodonín) a v Bratčicích (o. Brno-venkov) od roku 1864 zastával místo učitele na škole v Kloboukách u Brna. 1868–1870 nadučitel v Krumvíři (o. Břeclav)
   záhy přijal lépe honorované místo učitele na soukromé závodní škole na Salmovci v Polské Ostravě
   v roce 1874 přešel do nově vybudované (veřejné) obecné školy na Baranovci a tam byl 1876 ustanoven nadučitelem
   12. 10. 1885 získal jmenování ředitelem polskoostravských škol od c. k. ministerstva kultu a vyučování

  • odborné a zájmové organizace

   s Antonem Mládkem, hormistrem salmovských dolů, založil hornicko-čtenářský spolek Salm, jehož stanovy schválila slezská zemská vláda 21. 1. 1871
   v roce 1871 spoluzakládal český čtenářský spolek pro horníky, pěvecký spolek Lumír v Moravské Ostravě
   v roce 1876 spoluzaložil profesní organizaci s názvem Učitelská jednota slezsko-ostravská, po několik let působil v místní a v okresní školní radě
   společně s hudebním skladatelem C. M. Hrazdirou a folkloristou J. Mojžíškem založil v roce 1893 pěvecký spolek Záboj v Polské Ostravě


  • obrazy

   img2425.jpg


  • pojmenované ulice

   Bukovanského (Slezská Ostrava)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Rudolf Prisching


  • ulice

   Bukovanského


  • stavby

   Ostravské muzeum
   Masarykovo náměstí 1/1


  • události

   15. 7. 1895
   Pracovní jubileum Karla Jaromíra Bukovanského 26. 11. 1893
   Ustavující valná hromada pěveckého spolku Záboj v roce 1893 7. 6. 1881
   Založení pěveckého spolku Lumír 19. 11. 1874
   Otevření školy na Baranovci v Polské Ostravě v roce 1874 1872
   Otevření prvního muzea na území dnešní Ostravy (1872)


  • související odkazy

   Biografický slovník Historického ústavu AV ČR


  • archeologické lokality

   Kostel sv. Jiří se hřbitovem
   Návrší "Nad Mundlochem"


  • archeologické výzkumy

   1883, 1888, 1895(?) Výkopy K. J. Bukovanského na návrší "Nad Mundlochem"
   1882, 1884 Sběry K. J. Bukovanského na Landeku
   1877 Rekonstrukce budovy školyAktualizováno: 15. 12. 2023