Encyklopedie města Ostravy !!!

Rudolf Prisching. Zdroj: Ostravské muzeum

  PhDr. Rudolf Prisching


  • * 26.03.1872 Vídeň (Rakousko) – † 19.01.1923 Vídeň (Rakousko)


  • středoškolský pedagog, zakladatel Uměleckoprůmyslového muzea v Moravské Ostravě


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Záhy po svém příchodu do Moravské Ostravy se začal zasazovat o zřízení průmyslového a živnostenského muzea. Pro svou iniciativu získal tehdejšího starostu města Gustava Fiedlera, za jehož podpory bylo ustanoveno Kuratorium Uměleckoprůmyslového muzea Ostravsko-karvinského revíru (1904).
   Prisching sám začal shromažďovat základy muzejních sbírek a usiloval také o získání sbírek tzv. Muzea Bukovanského v Polské Ostravě, bohužel neúspěšně (sbírky byly v průběhu 1. světové války z větší části rozkradeny).
   1910 se stal prvním správcem oficiálně otevřeného Uměleckoprůmyslového muzea Ostravsko-karvinského revíru, pořádal celou řadu přednášek a uměleckých výstav. Od roku 1910 začal také vydávat muzejní zprávy pod názvem "Mitteilungen des Industrie - und Gewerbemuseums für das Ostrau - karwiner Revier" (v rámci kulturního měsíčníku "Der Schürfer") a později od roku 1913 již samostatně jako "Nachrichten des Museums für Kunst, Industrie und Gewerbe im Ostrau - Karwiner Revier". Muzeum bylo pod Prischingovým vedením velmi úspěšné a těšilo se vysoké návštěvnosti (12 000 osob v roce 1913).
   Usiloval také o stavbu zcela nové muzejní budovy, tento záměr však zmařila 1. světová válka. Správcem muzea zůstal i po vzniku Československé republiky, až do roku 1921, kdy byl penzionován a odstěhoval se do Vídně, jeho místo převzal český úředník Alois Sprušil.


  • bydliště

   Pobialova
   Přívozská 19


  • vzdělání

   gymnázium Vídeň, 12. okrsek (1883-1891)
   Univerzita Vídeň, Filozofická fakulta (1898 doktor filosofie)
   učitelská zkouška z germanistiky 1899


  • zaměstnání

   státní gymnázium Moravská Třebová (suplent)
   státní reálné vyšší gymnázium Uherské Hradiště
   německé státní gymnázium Opava (do 1899)
   gymnázium Moravská Třebová (1899)
   německé gymnázium Moravská Ostrava (od 1902 gymnazijní profesor, němčina. latina, řečtina)
   dívčí lyceum Moravská Ostrava (externí pedagog)


  • obrazy

   img1311.jpg

   img1312.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Jaromír Bukovanský
   Gustav Fiedler
   Alois Sprušil


  • partneři

   Hermína Prischingová (Römerová)
   sňatek: asi 1899-1900 Ernestine Jelinková - Prischingová (Jelinková)
   sňatek: 1920


  • ulice

   Přívozská
   Pobialova


  • stavby

   28. října 772
   Uměleckoprůmyslové muzeum pro Ostravsko-karvinský revír


  • události

   27. 7. 1916
   Vyhláška z roku 1916 o odevzdání kuchyňského a stolního náčiní 1. 1. 1910
   Otevření německého Umělecko-průmyslového muzea pro ostravsko-karvinský revír


  • související odkazy

   Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   Sčítání 1900, čp. 1135 Moravská Ostrava - Rudolf Prisching Digitální knihovna Moravskoslezského kraje
   Nachrichten des Museums für Kunst, Industrie und Gewerbe im Ostrau-Karwiner Revier Theses.cz
   Dr. Rudolf Prisching – správce Umělecko-průmyslového muzea pro ostravsko-karvinský revír na začátku 20. století


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 06. 10. 2020