Encyklopedie města Ostravy !!!

Ervín Tengler. Zdroj: Archiv města Ostravy, osobní fond Ervín Tengler

  Ervín Tengler


  • * 18.06.1884 Nižní Lhoty (okr. Frýdek-Místek) – † 12.09.1941 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • učitel, historik, vlastivědný pracovník, kronikář


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Po vypuknutí 1. světové války v roce 1914 byl sice několikrát odveden, ale vždy reklamován, posléze propuštěn z vojska ze zdravotních důvodů v roce 1918. V roce 1915, kdy po vyreklamování opět učil na muglinovské škole, byl obviněn z velezrady za rusofilskou propagandu a do roku 1916 suspendován.
   Kromě své pedagogické činnosti se zabýval intenzivně historickovlastivědným bádáním, nashromáždil značné množství výpisků z pramenného materiálu k dějinám obcí Ostravska, Těšínska, Novojicka, Frýdecka aj.
   Byl také aktivním popularizátorem této problematiky a ve 30. letech 20. století připravil celou řadu rozhlasových přednášek k historii regionu.
   V roce 1936 se stal členem archivní a muzejní rady města Moravské Ostravy, podílel se tak spolu s gymnazijními profesory Aloisem Červenkou a Karlem Ottou na řízení ostravského archivu i muzea a rovněž vykonával funkci městského kronikáře. Z tohoto období se dochovaly čtyři svazky městské kroniky z let 1936-1939 (viz odkazy níže).


  • bydliště

   Slezská Ostrava, Všehrdova ulice č. 307 (dnes Zámostní, od roku 1919)
   Moravská Ostrava, Adolf Hitler Straße 11 (dnes 30. dubna, 1940)
   Moravská Ostrava, Hauffova 11 (dnes Pobialova, 1940-1941, poslední bydliště)


  • vzdělání

   obecná škola Nižní Lhoty
   gymnázium Opava, Místek (1895-1904)
   bohoslovecký seminář Vidnava (do 1906)
   učitelský ústav Příbor (doplňovací maturitní zkouška 1907)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Obecná škola Bartovice (pomocný učitel 1906)
   Obecná škola Muglinov (učitel 1907-1920)
   Obecná škola Slezská Ostrava-Hladnov (učitel 1920-1921)
   Obecná škola chlapecká Slezská Ostrava-Baranovec (učitel 1922)
   Měšťanská škola chlapecká Slezská Ostrava "U Kostela" (učitel1922-1926)
   Měšťanská škola dívčí Slezská Ostrava-Baranovec (učitel 1926-1927)
   Obecná škola chlapecká Slezská Ostrava-Baranovec (učitel 1927-1933, prozatimní ředitel školy 1934-1937, 1939 zástupce ředitele, v témže roce předčasně penzionován)

  • politická orientace

   člen národně demokratické strany


  • hrob

   zpopelněn v krematoriu v Moravské Ostravě, urna uložena na hřbitově ve Slezské Ostravě


  • obrazy

   img2147.jpg

   img2148.jpg img2149.jpg img2150.jpg img2141.jpg img2142.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Helena Tenglerová (Podešvová)
   sňatek: 18.7.1910


  • děti

   Jaroslav Tengler


  • sourozenci

   Jan Tengler


  • ulice

   Pobialova
   Zámostní
   Ervína Tenglera


  • související odkazy

   Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
   sčítání 1921 - Ervín Tengler Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
   Matrika narození Nižní Lhoty, Ervín Tengler Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   Kronika města Moravské Ostravy za rok 1936, autor Ervín Tengler Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   Kronika města Moravské Ostravy za rok 1937, autor Ervín Tengler Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   Kronika města Moravské Ostravy za rok 1938, autor Ervín Tengler
   další související odkazy (3)...


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 09. 01. 2023