Encyklopedie města Ostravy !!!

Mr. Ph. Lambert Půrek, lékárník v Mariánských Horách (1863–1935). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Mr. Ph. Lambert Půrek


  • * 22.03.1863 Kyjov (okr. Hodonín) – † 27.08.1935 Mariánské Hory (m. č. Ostravy)


  • lékárník, národní aktivista, spolkový činovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny kyjovského měšťana.
   Do vzniku Velké Ostravy byl členem městského zastupitelstva a městským radním v Mariánských Horách. Pracoval v odborech finančně správním, hospodářském, školském a zdravotním. Byl též členem mariánskohorské Místní školní rady. Při státním převratu 28. října 1918 se zapojil do činnosti Národního výboru. V roce 1919 se podílel na založení Ostravského bankovního ústavu v Mariánských Horách, jehož se stal ředitelem.
   Byl zakladatelem dobročinné podpůrné pokladny hasičstva lašské župy, která nesla jeho jméno.


  • vzdělání

   gymnázium v Kyjově
   Karlo-Ferdinandova univerzita v Praze


  • zaměstnání

   lékárenský magistr v Brně, Novém Jičíně, Vídni aj.
   majitel lékárny v Mariánských Horách (od 1903)

  • politická orientace

   Československá strana národnědemokratická

  • odborné a zájmové organizace

   tělocvičná jednota Sokol Mariánské Hory, zakládající člen, místostarosta, starosta
   Čtenářský spolek v Mariánských Horách, předseda
   Národní jednota pro východní Moravu v Mariánských Horách
   Obchodní záložna pro Mariánské Hory a okolí, člen představenstva
   Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Mariánských Horách
   Okrašlovací spolek pro Velké Kunčice, Čeladnou a okolí v Kunčicích pod Ondřejníkem
   Pohorská jednota Radhošť
   Sbor dobrovolných hasičů v Mariánských Horách (člen od 1903, starosta od 1910)
   Lašská hasičská župa Křenkova č. 33, revizor účtů (1910), pokladník (1912–1927), samaritský náčelník (1927), čestný člen (1923)
   Moravská zemská jednota hasičská, čestný člen


  • obrazy

   img2362.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Adalberta (Alberta, Vojtěška) Půrková (Herrmannová)


  • děti

   Lubomíra Borovcová (Půrková)
   Karel Půrek
   Lešek (Alexander) Půrek


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 29. 08. 2023